Category: Non classé

Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – IV kwartał 2022 roku – informacja prasowa

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, będące koalicją 12 organizacji branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków, kontynuuje w IV kwartale 2022 r. publikację przedstawiającą aktualne koszty ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ogrzewania różnych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej. POBE planuje w połowie grudnia 2022 publikacje prognozy kosztów ogrzewania budynków w 2023 r.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).

W ciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala wzrostów cen paliw była różna, jednak szczególnie duża w przypadku drewno opałowe. Jak wskazują Polski Alarm Smogowy w raporcie z listopada 2022 przygotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM od sierpnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego wzrosła o 1%, peletu o 14%, a drewna aż o 83%. 

W obliczeniach kosztów ogrzewania tzw. ekogroszkiem założono cenę 1 tony „ekogroszku” jako średnią arytmetyczną z cen pozyskanych w badaniu Polskiego Alarmu Smogowego na prywatnych składach węgla i cen węgla na składach samorządowych składach węgla (2000 zł/ tonę)

W tej informacji przedstawione zostały aktualne kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w czterech typowych budynkach jednorodzinnych w IV kwartale 2022 r.:

 • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego programu „Moje Ciepło”, tj.  EU ok. 40 kWh/(m2rok), czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obowiązujące wymagania w warunkach technicznych, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy aktualnych warunków technicznych WT 2021 tj.  EU ok. 55 kWh/(m2rok), czyli aktualnych wymogów, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 poddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kWh/m2rok (standard WT 2017), z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 niepoddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 170 kWh/m2rok, z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.

Rys. 1. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2 w standardzie programu „Moje Ciepło” wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 2. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku (wykonanego w standardzie WT 2021 – EU 55 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 3. Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 – EU 80 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 4. Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (z brakiem lub niewielką izolacją termiczną – EU 170 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Arkusz kalkulacyjny w wersji open source jest dostępny na stronie internetowej http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/

Read More

POBE na Trendach Budowlanych 2022

W połowie listopada w Krakowie miało miejsce wydarzenie Trendy Budowlane 2022. Na tę okoliczność blisko 40 prelegentów prezentowało zebranym na miejscu oraz tym oglądającym transmisje online, jakie zmiany obecnie zachodzą w budownictwie. Równolegle w tym samym obiekcie i w tym samym czasie odbywała się już 5. edycja Kongresu Trendy Energetyczne 2022. W sumie obie imprezy dotarły ze swoim przekazem bezpośrednio do blisko 1900 osób.

Trendy Budowlane 2022 to wydarzenie gdzie, zaproszeni goście w randze ministrów, osoby decyzyjne w różnego rodzaju organizacjach oraz eksperci tworzący nowe regulacje prawne, przez dwa dni biorą udział w prezentacjach, dyskusjach, panelach tematycznych dotyczących tego wszystkiego co będzie miało wpływ na budownictwo. Prelegentami byli najwybitniejsi specjaliści w swoich dziedzinach, osoby, które już dziś dostrzegają kierunki zmian branży budowlanej.

Na naszych oczach dokonuje się ogromny przełom w budownictwie. Wzrost cen energii, wymogi środowiskowe, wymogi związane z efektywnością energetyczną oraz nowe regulacje techniczne wymuszają na nas już teraz szereg zmian.  Trendy Budowlane 2022 miały odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakim sposób rozwijają się technologie na tym rynku. Trendy Budowlane skierowane są do projektantów, architektów, inżynierów, osób na co dzień zajmujących się projektowaniem i nadzorem obiektów budowlanych. Celem tego wydarzenia jest objaśnienie zmian jakie obecnie zachodzą w branży budowlanej i w myśleniu o procesie projektowania, budowy i modernizacji.

“Gdzie jest i dokąd zmierza budownictwo?” Tak została zatytułowana pierwsza część konferencji. 

Co będzie standardem w projektowaniu budynków?

Kolejnym punktem programu Trendy Budowlane 2022 była debata zatytułowana „Budownictwo zeroemisyjne, niemal zeroenergetyczne, autonomiczne – co będzie standardem w projektowaniu budynków?”. 

Uczestnicy debaty odnieśli się do kwestii standardu energetycznego budynku, w jakim kierunku będą podążały przepisy w tym zakresie. Ponadto rozmowa dotyczyła również kwestii samych umiejętności projektowania nowoczesnych budynków oraz tego czy zawód projektanta, inżyniera jest przygotowane na zachodzące w budownictwie zmiany.

Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych

„Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych, czyli dekarbonizacja w praktyce” to tytuł kolejnej debaty. W tej części pytania prowadzącego debatę Jarosław Guzala dotyczyły między innymi tego jak zmieniają się technologie i materiały budowlane oraz jak zmieniają się kryteria projektowania obiektów budowlanych.

Co dalej w budownictwie? 

Co czeka polskie budownictwo? Jak pokonać lub przetrwać kryzys na rynku? Na te pytania odpowiadali uczestnicy kolejnej debaty. We wspólnej dyskusji dokonali oni prognozy jak może się zachować rynek budowlany w najbliższych miesiącach i latach. Zdefiniowali również czynniki, które mogą być sprzyjające dla branży budowlanej w krótkiej perspektywie. Zebrani wskazywali na rolę termomodernizacji dla budownictwa w kontekście sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej.

„Ślad węglowy operacyjny i wbudowany w teorii i praktyce. Aktualny stan wiedzy”  to kolejna prezentacja. W tym wystąpieniu autor w skondensowany sposób przedstawił wszystko to, co się dzieje wokół współczesnych wymagań środowiskowych względem wyrobów i obiektów budowlanych.

Był to doskonały wstęp do kolejnej dyskusji „Współczesna wizja projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowlanych” to tytuł tej rozmowy, która dotyczyła obecnej sytuacji na rynku w kontekście na przykład obliczania śladu węglowego oraz w kontekście działalności uczestników rynku budowlanego, którzy coraz częściej dostrzegają potrzeby w tym zakresie. Ponadto zaprezentowano kwestie szacowania śladu węglowego budynków oraz zaprezentowała informacje w zakresie dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 a także wymogi środowiskowe stawiane współczesnym materiałom budowlanym.

Głos stowarzyszeń branżowych – wyzwania dla budownictwa

Kolejny punkt programu Trendów Budowlanych 2022 to Panel POBE zatytułowany; „Zmiany w Dyrektywie EPBD – nowe wyzwanie dla budownictwa”. Uczestnikami tego byli Bogdan Atanasiu (Komisja Europejska), Tomasz Gałązka (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej) oraz Paweł Wróbel (Gate Brussels). W trakcie tej rozmowy poruszano kwestie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), które planowane jest wprowadzenie zarówno w zakresie państw Unii Europejskiej jak i Polski, która w tym zakresie ma jeszcze wcześniejsze zobowiązania. W trakcie rozmowy poruszano kwestie skutków tych regulacji dla rynku budowlanego chociażby w kontekście wprowadzenia klas energetycznych dla budynków nowych i modernizowanych.

Prefabrykacja i budynki modułowe

W trakcie tego wydarzenia nie mogło zabraknąć tematyki związanej z prefabrykacją i budownictwem modułowym. Jest to ewidentnie coraz bardziej widoczny trend w budownictwie. 

Zaprezentowano „Rozwiązania technologiczne stosowane w prefabrykacji budynków. Przegląd oferty rynkowej i możliwości produkcyjne”. To wystąpienie stanowiło idealne wprowadzenie do debaty „Lekkie (prefabrykowane) budownictwo szkieletowe”. Dyskusja prowadzona w ramach tej części obrad dotyczyła perspektyw tej dziedziny i barier w rozwoju tych technologii w Polsce.

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

Jak co roku, pierwszy dzień Trendów zwieńczyła uroczysta gala. Podczas bankietu zostały wyróżnione ważne firmy osobowości z branży energetycznej w ramach Kongresu Trendy Energetyczne 2022. Po raz pierwszy przy okazji Trendów Budowlanych przyznano nagrodę Trender. Jest to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Podczas tegorocznej edycji Trendów Budowlanych jako pierwszy Trendera w dziedzinie budownictwa otrzymał dr hab inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej. Nagrodzony, to wieloletni propagator idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Pomysłodawca i twórca wdrożeń w zakresie krajowego systemu i deklaracji środowiskowych EPD dla wyrobów budowlanych. Zasłużony w tworzeniu wielokryterialnego systemu oceny środowiskowej budynków. Z ramienia Trendów Energetycznych tytuł TRENDERA powędrował do Jarosława Kotyzy, z Centrum “Miękinia” WGGIOŚ AGH oraz do Joanny Maćkowiak-Pandery – prezeski Forum Energii.

Kongres Trendy Energetyczne ma już pięcioletnią historię. Dokładnie pięć lat temu organizatorzy tego wydarzenia wyróżnili firmy, które wówczas budowały markę tej inicjatywy. Wpisując się w tę tradycję przy okazji Trendów Budowlanych 2022 wręczono firmom Partnerom tytuł marki Trendów Budowlanych, który otrzymały takie firmy jak: Balex Metal, Bolix, Rockwool, Grupa Saint-Gobain, Grupa Selena oraz Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Drugi dzień Trendów Budowlanych 2022

Drugi dzień Trendów Budowlanych 2022 zainaugurowała prezentacja „Projektowanie modernizacji obiektów budowlanych”. Następnie przedstawione zostały grzechy polskiej termomodernizacji wskazując jakie popełniamy błędu w trakcie wykonywania termomodernizacji. Oba tematy wpisywały się w ideę wydarzenia Trendy Budowlane 2022, w ramach którego wiele zagadnień dotyczyło właśnie kwestii związanych z modernizacją starego budownictwa.

Termomodernizacja.pl pyta o termomodernizację

Kolejny ważny moment wydarzenia to „Debata portalu termomodernizacja.pl – jak modernizować efektywnie?” Do tego spotkania zostali zaproszeni: Paweł Mirowski (Pełnomocnik Prezesa RM ds. Programu „Czyste Powietrze” i Efektywności Energetycznej Budynków), Ludomir Duda (ekspert niskoemisyjnej gospodarki komunalnej), Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej). Debatę poprowadził Jarosław Guzal (termomodernizacja.pl), który swoje pytania do gości spotkania kierował w kontekście tego, co nas czeka w zakresie termomodernizacji ale i również w kontekście możliwość od strony projektowej i wykonawczej. Dyskusja dotyczyła również naszych zdolności wykonywania kompleksowej, głębokiej termomodernizacji od strony systemowej i w zakresie samego przygotowania tego typu inwestycji.

Termomodernizacja – obowiązkowy, pierwszy krok do poprawy efektywności energetycznej budynku” to kolejna prezentacja. Prawdziwym zwieńczeniem tej sesji poświęconej modernizacjom w budownictwie było wystąpienie zatytułowane „Technologia „ocieplenie na ocieplenie” czyli jak ocieplić ocieplony budynek?”

Debata o dachach, wentylacji i akustyce

W dalszej części Trendów Budowlanych 2022 zajęto się tematyką związaną z dachami, W tej części wydarzenia odbyła się debata „Dachy strome, dachy płaskie i ich rola w budownictwie zeroemisyjnym”.

Następnie przedstawione zostały współczesne rozwiązania w zakresie elewacji wentylowanej czyli przegląd tego wszystkiego czego możemy dziś wymagać od tego typu rozwiązań również z uwagi na zmiany jakie zachodzą w budownictwie.

W trakcie debaty „Najnowsze rozwiązania materiałowe stosowane w budownictwie. Dokąd zmierzają technologie stosowane w budownictwie?” goście zajęli się przeglądem obecnych trendów w tym zakresie. Rozmówcy wskazali na zmiany w postrzeganiu materiałów budowlanych, na ich cechy i nowoczesne sposoby aplikacji. 

Ostatnią sesję Trendów Budowlanych 2022 rozpoczęło wystąpienie „Rola wentylacji i akustyki w kształtowaniu komfortu i mikroklimatu w pomieszczeniach”. Następnie wystąpił Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej) prezentując „Wpływ najnowszej analizy w zakresie typowych lat meteorologicznych na kwestie związane z projektowaniem budynków”. Prawdziwym finałem dwóch dni Trendów Budowlanych była debata „Jak zapewnić sobie odpowiednią ciszę i mikroklimat w domu i biurze”? Uczestnicy debaty dokonali analizy tego wszystkiego czego możemy realnie wymagać aby móc zapewnić sobie odpowiedni mikroklimat w zakresie akustyki i wentylacji. Przy tej okazji wspominano o barierach z tym związanych.

Partnerzy Trendów Budowlanych 2022

Trendy Budowlane 2022 to ponad 10 godzin wystąpień, rozmów, debat prowadzonych na najwyższym poziomie. Tematyka omówiona w ciągu dwóch dni stanowi wiedzę o tym co się zmienia w budownictwie i jaką przyszłość tego sektora należy już dziś poważnie rozważać. Jednym z Partnerów wydarzenia było Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Trendy Budowlane 2022 i pierwsza edycja tego wydarzenia była bardzo udana. Dobre opinie od uczestników świadczą o tym, że jest potrzeba mówienia o tym jak się rozwija budownictwo. Grubo ponad 100 osób i blisko 700 przy swoich ekranach w dniach 15-16 listopada 2022 w odczuciu organizatora wydarzenia – wydawnictwa Globenergia, otrzymało bardzo dobrze skrojoną dawkę wiedzy o trendach w budownictwie, które w obecnych czasach podlega wielu dość znacznym przemianom.

Read More

POBE na Trendach Energetycznych 2022

Zakończyła się piąta edycja Kongresu Trendy Energetyczne która odbyła się w dniach 15-16 2022r. w Krakowie. Na najważniejszym wydarzeniu Redakcji GLOBENERGIA poruszone zostały najgorętsze tematy w branży odnawialnych źródeł energii i odbyły się spotkania na żywo z ludźmi, którzy budują podwaliny transformacji energetycznej.

PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego

Rok 2022 upływa pod znakiem wojny na Ukrainie i spowodowanego przez nią kryzysu energetycznego. Aktualnie nie da się mówić o energetyce w oderwaniu od obecnej sytuacji geopolitycznej. Nie dziwi więc fakt, że kryzys energetyczny i sposoby jego ograniczenia stały się głównym tematem dyskusji w branży, a energetyka zagościła w mainstreamie. Tematy związane z kryzysem energetycznym nie mogły nie znaleźć się w agencie V Trendów Energetycznych.

Kryzys energetyczny – wyzwanie czy katalizator zielonej transformacji?

Podczas panelu PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego usłyszeliśmy m.in. jak zaadaptować biznes do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Tą wiedzą podzielił się z nami Tomasz Gałązka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Od Izabeli Zygmunt, przedstawicielki Komisji Europejskiej dowiedzieliśmy się także jakie zmiany w prawie musimy wdrożyć, aby na dobre pożegnać się z paliwami kopalnymi, a także jak unijne rekomendacje zmienią budynki i rynek w Polsce. Uczestnicy naszego wydarzenia dowiedzieli się od Michała Smolenia z Fundacji Instrat czy kryzys energetyczny będzie katalizatorem czy wyzwaniem dla zielonej transformacji. W kolejnej prelekcji z tego panelu Andrzej Kielar z ROCKWOOL wyjaśnił jakie znaczenie ma kompleksowa termomodernizacja budynków w kontekście cen energii i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Z kolei Paweł Lachman (PORT PC, POBE) w swojej prezentacji przedstawił wpływ nowej dyrektywy EPBD na branże. 

Polska w dobie kryzysu

Nasi rozmówcy wskazali trendy w energetyce, które ukształtowały się w dobie kryzysu energetycznego. W dwuczęściowej debacie Polska w dobie kryzysu energetycznego wzięli udział przedstawiciele świata nauki i techniki, a także przedstawiciele przemysłu. 

Uczestnicy drugiej części debaty wskazali jak kryzys wpływa na działalność biznesów dostarczających rozwiązania z zakresu OZE. Wskazali również wyzwania związane z zabezpieczeniem łańcuchów dostaw. 

Wielkoskalowa fotowoltaika uratowana?

Kolejny panel na Trendach Energetycznych 2022 należał do fotowoltaiki. Panel FOTOWOLTAIKA DZISIAJ I JUTRO – prawo, technologia, gospodarka przyciągnął uwagę zwłaszcza branży wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych. Na V Trendach Energetycznych mieliście możliwość przekonać się czy zostało oddalone widmo paraliżu, który miał być wynikiem reformy planowania. 

Uczestnicy wydarzenia – zarówno ci, którzy byli z nami w studio Trendów Energetycznych, ale także uczestnicy online – mieli okazję posłuchać zagłębić się w temacie blockchain w energetyce i tego, czy możliwa jest identyfikacja źródeł pochodzenia energii, którą zużywamy i czy będzie miało to praktyczne znaczenie.

Agrofotowoltaika – czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki?

Współpraca farm fotowoltaicznych może być przełomowa pod kątem pozyskiwania gruntów zarówno pod inwestycje w elektrownie słoneczne jak i zachowywanie gruntów pod uprawy rolne. Jak się okazuje, korzyści z tego połączenia mogą wynikać nie tylko z generacji energii elektrycznej, ale także ze stwarzania lepszych warunków dla wzrostu roślin. 

Poznaliśmy wizję na temat agrofotowoltaiki z perspektywy świata nauki, a także polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Prelegenci odpowiedzieli na pytanie czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki. Zwrócono także uwagę na to jak ważna jest optymalizacja serwisowa instalacji fotowoltaicznych na gruntach uprawnych.

Decentralizacja rynku energii i sposoby jej zakupu

W ostatnim panelu pierwszego dnia Trendów Energetycznych 2022 poruszono tematykę decentralizacji rynku energii i sposobu zakupu energii. 

Pierwszy dzień Trendów Energetycznych zwieńczył ENERGETYCZNY TALK SHOW. 

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

Jak co roku pierwszy dzień kongresu zwieńczyła uroczysta gala „TRENDERY 2022”. Podczas Gali V Kongresu Trendy Energetyczne zostały wyróżnione ważne osobowości z branży energetycznej. TRENDER to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata.

Kto został TRENDEREM 2022?

W tym roku tytuł TRENDERA został przyznany Joannie Maćkowiak-Panderze – polskiej ekspertce ds. energetyki i klimatu. Joanna Maćkowiak-Pandera od 2014 r. prowadzi think tank Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych), który wspiera niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego w Polsce. Drugi tytuł TRENDERA 2022 został przyznany Jarosławowi Kotyzie – wiceprezesowi PORT PC, kierownikowi LAB Miękinia w AGH, innowatorowi, wizjonerowi z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.

V Trendy Energetyczne – drugi dzień

Drugiego dnia Trendów Energetycznych kongres rozpoczął się od debaty OZE W BUDYNKACH PRZYSZŁOŚCI – SCENARIUSZE ROZWOJU BRANŻ. W debacie udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń branżowych takich jak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV (SBF POLSKA PV), Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG), Regulatory Assistance Project (RAP) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Uczestnicy zdradzili jakie były przełomowe momenty rozwoju w ich branżach w 2022 roku, oraz wskazali co mogłoby być gwarancją rozwoju ich branż w następnych latach.

Fotowoltaika i magazynowanie energii

Drugi panel tego dnia należał do producentów komponentów systemów fotowoltaicznych i systemów z magazynami energii. Panel FOTOWOLTAIKA I MAGAZYNOWANIE ENERGII otworzyła prezentacja na temat Śladu węglowego w produktach OZE z praktycznego punktu widzenia.

Nowe typowe lata meteorologiczne i zapowiedź nowych temperatur obliczeniowych

Trendy Energetyczne to wydarzenie, na którym wyznaczane są nowe kierunki w energetyce i w branży grzewczej. Za kierunek, który bez wątpienia wpłynie na rynek urządzeń grzewczych uważa się Nowe typowe lata meteorologiczne i nowe temperatury obliczeniowe. W tej części kongresu Piotr Narowski i Paweł Lachman (PORT PC. POBE) przybliżyli ten temat uczestnikom i wskazali jak wpłyną one na branżę grzewczą. Ostatnim panelem Trendów Energetycznych 2022 był panel OGRZEWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU. W tej części kongresu inicjatywę przejęli producenci nowoczesnych urządzeń grzewczych.

W ostatniej dyskusji na Trendach Energetycznych 2022 mogliśmy usłyszeć co tematach z zakresu energetyki myślą przedstawiciele portali branżowych.

Read More

Seminarium: REPowerEU, 20.09.2022 r. online

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za udział w Seminarium POBE online pt.: REPowerEU – odpowiedzią jak przygotować się na kryzys energetyczny budynków? Premiera poradnika POBE.

Termin: 20 września 2022 r.
Godz. 10:00-13:00
Wydarzenie online.

Opis spotkania:

Przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jest jednym z filarów unijnego planu by zredukować zależność od paliw kopalnych z Rosji. W centrum pakietu “REPowerEU” ogłoszonego w maju br. są działania z zakresu efektywności energetycznej i dekarbonizacji.  Wspólnie z negocjowanym właśnie pakietem legislacyjnym „Fit for 55” z 2021 roku wyznaczają kierunek niezbędnych działań, które mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.

W czasie seminarium przedstawimy poradnik w którym prezentujemy szczegóły działań UE i rekomendacji dla państw członkowskich by skutecznie przygotować się na kryzys energetyczny. Szczególnie w obliczu zbliżającego się sezonu zimowego ważne będzie podsumowanie i ocena działań realizowanych przez wybrane państwa. Zestaw dobrych praktyk z UE powinien być wskazówką dla polskiej administracji, samorządów, branży oraz indywidualnych obywateli.

W debacie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE poruszymy stan przygotowania Polski na kryzys energetyczny, możliwe scenariusze, wskażemy jakie są szanse i zagrożenia dla użytkowników budynków oraz dla branży, odniesiemy się do kwestii finansowania transformacji budynków w Polsce – w tym tego jakie są najnowsze zmiany dotyczące taksonomii zrównoważonego finansowania dla budynków, a także pokażemy jak inne kraje Unii Europejskiej podchodzą do przyspieszenia transformacji energetycznej w wyniku wojny Rosji w Ukrainie. 

Podczas seminarium odbyła się premiera poradnika POBE pt. ”Pakiet REPowerEU – przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jako odpowiedź UE na wojnę Rosji na Ukrainie”.

Link do pobrania poradnika: TUTAJ

Harmonogram: (Aby pobrać prezentację należy kliknąć w jej tytuł)

10:00 Przywitanie i wstęp – Paweł Lachman – koordynator POBE | POBE, PORT PC
Premiera Poradnika POBE pt. REPowerEU – przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jako odpowiedź UE na wojnę Rosji w Ukrainie
10:05 REPowerEU i efektywność energetyczna budynków – Izabela Zygmunt – Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu | Komisja Europejska
10:30 REPowerEU – Poradnik POBE i przegląd działań w wybranych krajach europejskich – Paweł Wróbel – ekspert ds. regulacji UE w POBE | POBE
10:55 Budynki zeroemisyjne ZEB i taksonomia w istniejących budynkach – Paweł Lachman – koordynator POBE | POBE, PORT PC
11:20 Typowy rok meteorologiczny w latach 2001-2020 i skutki jego zmian – dr inż. Piotr Narowski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | Politechnika Warszawska
11.40 Przerwa (10 minut)
11.50 Debata

Uczestnicy debaty:

 • Prowadzenie – Grzegorz Burek | Redaktor Naczelny | GLOBENERGIA
 • Monika Morawiecka | Senior Advisor | Regulatory Assistance Project (RAP)
 • Izabela Zygmunt | Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu | Komisja Europejska
 • Tomasz Gałązka | Radca | Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej | Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Paweł Lachman | Koordynator POBE | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Paweł Wróbel | Ekspert ds. regulacji UE w POBE | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE (POBE)

Poruszana tematyka:

 • odpowiedź krajów europejskich na REPowerEU, przegląd planowanych i podejmowanych działań
 • dostępność i ceny surowców oraz energii elektrycznej w perspektywie krótkoterminowej
 • jak wygląda problem pozyskania środków finansowych dla nadchodzących zmian (termomodernizacja, dekarbonizacja, odejście od klasycznych surowców energetycznych)
 • przedstawienie zmian dotyczących taksonomii zrównoważonego finansowania w budynkach – jak wpłyną na programy wsparcia inwestycji w nowych i istniejących budynkach?
 • typowy rok meteorologiczny 2001–2020, co się zmieniło w ciągu 50 lat.
 • przyspieszenie czy spowolnienie transformacji w obliczu kryzysu – czy jest alternatywa dla REPowerEU?

12.40 Pytania i odpowiedzi od uczestników seminarium, podsumowanie
13.10 Zakończenie seminarium

Zapis wideo spotkania


Prelegenci:

Monika Morawiecka
Senior Advisor w Regulatory Assistance Project (RAP). Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE

Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.  


Izabela Zygmunt
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu

Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wcześniej zajmowała się tematyką europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej oraz sprawiedliwej transformacji jako starsza analityczka w think-tanku Wise-Europa oraz specjalistka w organizacjach pozarządowych: Polskiej Zielonej Sieci oraz CEE Bankwatch Network.

Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wcześniej zajmowała się tematyką europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej oraz sprawiedliwej transformacji jako starsza analityczka w think-tanku Wise-Europa oraz specjalistka w organizacjach pozarządowych: Polskiej Zielonej Sieci oraz CEE Bankwatch Network.


Tomasz Gałązka
Radca | Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej | Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Od 14 lat pracuje w administracji państwowej, aktualnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie oraz prawem w tym obszarze. Jest współautorem projektów regulacji w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa oraz auditingu energetycznego budynków.


Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORT PC, Koordynator POBE

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, stowarzyszenia skupiającego branży pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. pełni funkcje koordynatora Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Prowadzący w latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC). Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. do końca 2020 r. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8.). Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.


Paweł Wróbel
Założyciel „Gate Brussels”, ekspert ds. regulacji UE w POBE

Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego.
Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Ekspert POBE ds. regulacji UE. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl. Autor wielu raportów i analiz z zakresu procesów tworzących ramy prawne transformacji energetycznej.


dr inż. Piotr Narowski

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | Politechnika Warszawska

Dr Piotr Narowski jest inżynierem środowiska specjalizującym się w fizyce budynków, termodynamice i wymianie ciepła, analizach systemów HVAC i systemów ciepłowniczych oraz modelowaniu matematyczny. Posiada 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań, doradztwie energetycznym oraz nauczaniu. W kręgu jego największych zainteresowań znajduje się fizyka budynków, symulacje energetyczne budynków, modelowanie matematyczne systemów HVAC i systemów ciepłowniczych, analizy energetyczne budynków i ich instalacji wewnętrznych, analizy miejskich systemów ciepłowniczych oraz niekonwencjonalnych systemów wytwarzania energii. Dr Piotr Narowski specjalizuje się również w rozwoju aplikacji i programów komputerowych analizy energetycznej systemów dla potrzeb budownictwa. Programuje w językach C++, C#, Python i VisualBasic. Jest autorem systemów i aplikacji wykorzystywanych w analizach energetycznych i projektowaniu instalacji HVAC oraz systemów ciepłowniczych. Jest współautorem rodziny programów Audytor firmy SANKOM sp. z o.o. Jest autorem ponad 40 publikacji, które ukazały się w zagranicznych oraz krajowych czasopismach i konferencjach. Dr Narowski brał udział w kilku projektach międzynarodowych oraz ponad 90 ekspertyzach dla polskich przedsiębiorstw i deweloperów w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Najważniejsze z projektów międzynarodowych to:

 1. STEP (Thermo-modernisation of public buildings conducted in accordance with the conditions of sustainable development), EEA Grant, PL0077, Co-ordinator Warsaw University of Technology, 2006-2011
 2. CA EPBD II (Concerted Action supporting transposition and implementation of directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council part II), Intelligent Energy  – Europe II, Grant Agreement No IEE/CA/07/333, 2007-2011
 3. ICE-WISH (Demonstrating through Intelligent Control (smart metering, wireless technology, cloud computing, and user-oriented display information), Energy and Water wastage reductions In European Social Housing), Grant Agreement number:270898, 2011-2014,
 4. Norway Grants, PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, KODnZEB,: Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego

Grzegorz Burek
Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA

Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA, promotor zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, działacz na rzecz pomp ciepła (członek PORT PC) oraz geotermii (członek PSG).
Organizator i pomysłodawca wielu konferencji i wydarzeń branżowych oraz samorządowych, powiązanych z OZE. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Read More

Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – III kwartał 2022 roku – informacja prasowa

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, które jest koalicją 12 organizacji branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków, kontynuuje w III kwartale 2022 r. publikację przedstawiającą aktualne koszty ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ogrzewania różnych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).

W przeciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala wzrostów cen paliw była różna, jednak szczególnie duża w zakresie paliw stałych takich jak węgiel, pelet czy drewno opałowe. Jak wskazują Polski Alarm Smogowy w raporcie z sierpnia 2022 przygotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM od kwietnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego wzrosła o 64%, peletu o 41%, a drewna o 5%. W świetle ostatnich informacji jesienią może dojść do kolejnych podwyżek cen paliw. Dlatego udostępniony przez POBE kalkulator kosztów ogrzewania będzie w dalszym ciągu aktualizowany co kwartał.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nastąpił znaczący wzrost kosztów nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania budynków. W przypadku nośników takich jak węgiel, gaz płynny czy pelet drzewny mamy do czynienia ze wzrostem kosztów sięgającym znacznie ponad 150% w skali roku. W przypadku gospodarstw domowych gaz i energia elektryczna w skali roku odnotowały niższe wzrosty – na poziomie odpowiednio ok. 30% i 6%, uwzględniając chwilowo obniżony VAT (odpowiednio do poziom 0% i 5%).

Zdaniem ekspertów Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej, bieżące analizy kosztów wskazują na pilną potrzebę wdrożenia powszechnych programów realizujących głęboką termomodernizację oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej o oszczędzaniu kosztów ogrzewania i wszystkich nośników energii, do czego wzywa kraje członkowskie Unii Europejskiej Komisja Europejska w swoim planie REPowerEU z maja 2022 r.

W tej informacji przedstawione zostały aktualne kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w typowych budynkach jednorodzinnych w III kwartale 2022 r. trzech typowych budynków jednorodzinnych:

 • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego programu „Moje Ciepło”, tj.  EU ok. 40 kWh/(m2rok), czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obowiązujące wymagania w warunkach technicznych, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 poddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kWh/m2rok (standard WT 2017), z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
 • Budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 niepoddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 170 kWh/m2rok, z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.

Rys. 1. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2 w standardzie programu „Moje Ciepło” wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w III kw. 2022 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2022.08.24_Kalkulator_rys_1-1024x502.jpg

Rys. 2 Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 – EU 80 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w III kw. 2022 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2022.08.24_Kalkulator_rys_2-1024x501.jpg

Rys. 3 Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (z brakiem lub niewielką izolacją termiczną
– EU 170 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w III kw. 2022 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2022.08.24_Kalkulator_rys_3-1024x501.jpg

Arkusz kalkulacyjny w wersji open source jest dostępny na stronie internetowej http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/

Read More

Stanowisko POBE w sprawie ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W związku z procedowaną obecnie w Sejmie RP Ustawą o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE na początku sierpnia 2022 roku zgłosiło szereg kierunkowych uwag i spostrzeżeń do Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

Oto niektóre z nich:

 • Idea wzmocnienia roli centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, jak i samej jakości świadectw poprzez wprowadzenie rygoru odpowiedzialności karnej bez wątpienia będzie sprzyjać podnoszeniu jakości całego systemu certyfikacji i procesu budowlanego. Jest to spełnienie postulatów całej branży, od dawna wskazującej, że system certyfikacji nie spełnia swej podstawowej funkcji, czyli promocji efektywnego energetycznie budownictwa.
 • POBE uważa, że zaniechanie egzekwowania obowiązku podawania w ogłoszeniu lub reklamie o sprzedaży, lub najmie wskaźników charakterystyki energetycznej, nie będzie sprzyjać szerokiej promocji budynków efektywnych energetycznie. W ośmioletnim okresie funkcjonowania ustawy art. 13 nie spełnił swojego zadania, w reklamach i ogłoszeniach nie zamieszcza się wciąż informacji o wskaźnikach. Wydaje się, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na promocję obniżania zapotrzebowania na energię jest obowiązkowa informacja o jej zużyciu w każdej reklamie czy ogłoszeniu.
 • Oczywiście istotną rzeczą byłoby jednoczesne zaktualizowanie Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, tak aby system „suwakowy” został jak najszybciej zastąpiony systemem „klas energetycznych” budynków.
 • Projekt, mimo że, mówi się w nim o informowaniu o emisji CO2, nie zawiera żadnych odniesień do deklarowania śladu węglowego dla budynków. W projekcie zmian w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) z grudnia 2021 roku mówi się o konieczności obliczania go od roku 2027. Wskazanie, choćby wstępne, tej perspektywy w zmienianej właśnie polskiej Ustawie dałoby szansę na przygotowanie się rynku budowlanego do nowych wymagań, które wejdą w życie w przeciągu kilku następnych lat.

Podsumowując, POBE wyraziło zdecydowane poparcie dla proponowanych zmian w Ustawie o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, oczekując jednocześnie, że zmianom tym będą towarzyszyć inne, w tym zaproponowane działania, aby wykorzystać idealny moment na ich wprowadzenie.

Read More

Zielona transformacja zapewni ciepło w domach. POBE w Rzeczpospolita.

Polska będzie błyskawicznie odchodzić od wykorzystywania paliw kopalnych do ogrzewania domów. Dlatego konieczne jest zadbanie o efektywność energetyczną budynków i nowe, ekologiczne źródła ciepła.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy Pawła Lachmana – koordynatora POBE oraz Pawła Wróbla – eksperta POBE z Rzeczpospolitą.

Link do YouTube: https://youtu.be/E0sxxE0kAeI

Read More

6 kluczowych postulatów POBE związanych z propozycją REPowerEU dot. efektywności energetycznej budynków

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z rekomendacją przyjęcia i wdrożenia pakietu działań dotyczących efektywności energetycznej budynków. Komisja Europejska publikując w dniu 18 maja komunikat „EU Save Energy” wchodzący w skład pakietu REPowerEU wezwała państwa członkowskie, w tym również Polskę, do przedłożenia do 1 lipca 2022 r. sprawozdania z działań podjętych w celu krótkoterminowego zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne z Rosji.

W ocenie POBE zakres działań powinien wykorzystać propozycje działań zawarte w komunikacie „EU Save Energy” opublikowanym w ramach pakietu REPowerEU 18 maja 2022 roku (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A240%3AFIN&qid=1653033053936) w taki sposób, aby z jednej strony osiągnąć w możliwie szybkim czasie cel jakim jest uniezależnienie się Polski od paliw kopalnych pochodzących z Rosji, równocześnie zapewniając realne bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom energii w Polsce. Podkreślamy konieczność prowadzenia dekarbonizacji krajowego sektora budynków w spójności z ramami prawnymi UE. Takie podejście jest kluczem do skutecznego wykorzystania w Polsce środków unijnych z dbałością o krótko i długofalowe korzyści dla właścicieli budynków oraz branży zajmującej się technologiami dla transformacji sektora budynków w kierunku neutralności klimatycznej.

W ramach najpilniejszych działań wymienionych w dokumencie EU Energy Save, które będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu redukcji zużycia rosyjskich surowców POBE wskazało przede wszystkim:

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na następujące tematy: 

 • konieczności zmniejszania strat energii w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach
 • stosowania materiałów izolacyjnych w budynkach
 • energooszczędnego ogrzewania i klimatyzacji w budynkach
 • praktycznym wykorzystaniu klas energetycznych w ogrzewaniu budynków oraz promocji urządzeń energooszczędnych

POBE proponuje przygotowanie specjalnej kampanii informacyjnej przez NFOŚiGW możliwie jeszcze jesienią 2022 r. Przykład propozycji kampanii informacyjnych są przedstawione w załączniku A (Pobierz TUTAJ w PDF).

2. Wprowadzenie dodatkowych minimalnych standardów charakterystyki energetycznej budynków w celu przyspieszenia remontów obejmujących również systemy ogrzewania (i chłodzenia), z odpowiednio ambitnymi harmonogramami i ustaleniem ścieżki modernizacji budynków o najgorszych parametrach w świadectwie charakterystyki energetycznej “klasy G” do maksimum “klasy D”. 

Oznacza to również konieczność jak najszybszego wprowadzenia klas energetycznych budynków w Polsce i przyśpieszenie transpozycji dyrektywy EPBD w Polsce do końca 2023 roku. POBE proponuje zorganizowanie okrągłego stołu czołowych organizacji branżowych w sprawie przyspieszenia wdrażania dyrektywy EPBD z 2018 roku.

3. Wprowadzenie w najszybszym możliwym czasie zerowej lub obniżonej stawki VAT na urządzenia do pozyskiwania i magazynowania energii odnawialnej w budynkach.

4. Wpływ na ceny energii w celu zachęcenia do mniejszego zużycia energii i paliw poprzez zaplanowaną redukcję preferencyjnego traktowania paliw kopalnych i zryczałtowanych stawek za energię. Wprowadzenie progresywnych taryf i innych rozwiązań sprzyjających oszczędnościom i zachęcających do przejścia z gazu na energię elektryczną.

POBE proponuje trwałe obniżenie stawki VAT za energię elektryczną do celów ogrzewania budynków.

5. Wprowadzenie w określonej perspektywie czasowej, np. od 2030 roku, krajowego zakazu stosowania kotłów wykorzystujących paliwa kopalne jako jedynych (samodzielnych) źródeł ciepła, poprzez określenie wymogów dla wytwórców ciepła w oparciu o emisję gazów cieplarnianych lub rodzaj stosowanego paliwa. Mimo że przekształcenie dyrektywy EPBD wprowadza jasną podstawę prawną dla takich krajowych zakazów, aby zaradzić obecnej niepewności prawnej, już teraz na mocy obowiązujących ram prawnych możliwe jest wprowadzenie takich środków. Co więcej są one obecnie wprowadzane przez kilka państw członkowskich UE. POBE proponuje wprowadzenie daty zakończenia stosowania paliw kopalnych w nowych budynkach w Polsce przed 2027 r.

6. Przegląd i zmiana przepisów w zakresie wprowadzania energii z OZE do sieci elektroenergetycznej oraz zastosowania innych źródeł OZE, poprzez m.in.

 • wprowadzenie obowiązku zakupu energii z OZE dla każdej spółki obrotu energią elektryczną w przypadku, gdy w czasie trwania umowy podmiot przez nią obsługiwany wykona mikro lub małą instalację OZE,  
 • uproszczenie procedur związanych z instalacją urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE. Zwolnienie z procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz skrócenie do 14 dni procedury wydawania warunków przyłączenia dla średniej wielkości instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE do 200 kWp.

Pobierz pismo skierowane do MRiT orz MFiRR z dodatkowymi postulatami skierowanymi do rządu RP (plik PDF): TUTAJ

Read More

Seminarium: REPowerEU, 30.06.2022 r. online

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za udział w Seminarium POBE online pt.: “REPowerEU – przyspieszenie dekarbonizacji i wzrostu efektywności budynków. Koniec montażu kotłów na paliwa kopalne w budynkach w 2029?”
Termin: 30 czerwca 2022 r.
Godz. 10:00-13:00
Wydarzenie online.

Tematyka spotkania:

Sektor budynków, w tym przede wszystkim technologie związane z ogrzewaniem i efektywnością energetyczną, jest jednym z głównych obszarów interwencji by zrealizować unijne plany redukcji zależności od paliw kopalnych z Rosji. Przedstawiony przez Komisję Europejską w maju br. pakiet działań „REPowerEU” wspólnie z negocjowanym właśnie pakietem legislacyjnym „Fit for 55” z 2021 roku mają pomóc zdekarbonizować sektor budynków, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw UE. W czasie seminarium przedstawimy jakie propozycje są obecnie negocjowane, a także postaramy się wskazać ścieżki realizacji ambitnych planów. W debacie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE poruszymy kwestie finansowania transformacji budynków w Polsce z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wskażemy jakie są szanse i zagrożenia dla użytkowników budynków oraz dla branży, a także pokażemy jak inne kraje Unii Europejskiej podchodzą do przyspieszenia transformacji energetycznej w wyniku wojny Rosji w Ukrainie. 

Harmonogram: (Aby pobrać prezentację należy kliknąć w jej tytuł)

10.00 Przywitanie i wstęp – Paweł Lachman i Grzegorz Burek
10.10 Repower EU – Izabela Zygmunt | Komisja Europejska
10.35 Repower EU – przyspieszenie efektywności energetycznej i dekarbonizacji budynków w UE – Paweł Wróbel | POBE
11.00 Zmiany w ekoprojekcie 2023, budynki ZEB a program Moje Ciepło i Mój prąd – poradnik „Moje Ciepło” – Paweł Lachman | POBE, PORT PC
11.30 Przerwa (15 minut)
11.45 Debata

Uczestnicy:

 • Izabela Zygmunt | Komisja Europejska
 • Andrzej Kaźmierski | Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Paweł Lachman | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Paweł Wróbel | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE (POBE)
 • Prowadzenie – Grzegorz Burek | GLOBENERGIA

Poruszana tematyka:

 • kamienie milowe w KPO w kontekście REPowerEU (zmiany w programie “Czyste Powietrze”, wydatkowanie unijnych środków na ogrzewanie – budynki publiczne i wielorodzinne)
 • przyspieszenie terminów związanych z dyrektywą EPBD w Parlamencie Europejskim – czy czeka nas dodatkowa rewolucja?
 • szanse i zagrożenia wdrożenia REPowerEU: od zmian technologii, rynku po dodatkowe profity i obciążenia – co realnie może być wdrożone?
 • jak wygląda sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej – czy ktoś może wyprzedzić REPowerEU?
 • jak wygląda problem pozyskania środków finansowych dla nadchodzących zmian (termomodernizacja, dekarbonizacja, odejście od klasycznych surowców energetycznych)

12.30 Pytania i odpowiedzi od uczestników seminarium, podsumowanie
13.00 Zakończenie seminarium

Zapis wideo spotkania:


Poradnik

Poradnik Domy zeroemisyjne w programie „Moje Ciepło”. Nowy standard budynków – ZEB, czyli budynki zeroemisyjne.


Prelegenci:

Izabela Zygmunt
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu

Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wcześniej zajmowała się tematyką europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej oraz sprawiedliwej transformacji jako starsza analityczka w think-tanku Wise-Europa oraz specjalistka w organizacjach pozarządowych: Polskiej Zielonej Sieci oraz CEE Bankwatch Network.


Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORT PC, Koordynator POBE

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, stowarzyszenia skupiającego branży pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. pełni funkcje koordynatora Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Prowadzący w latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC). Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. do końca 2020 r. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8.). Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.


Paweł Wróbel
Założyciel „Gate Brussels”, ekspert ds. regulacji UE w POBE

Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego.
Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Ekspert POBE ds. regulacji UE. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl. Autor wielu raportów i analiz z zakresu procesów tworzących ramy prawne transformacji energetycznej.


Grzegorz Burek
Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA

Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA, promotor zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, działacz na rzecz pomp ciepła (członek PORT PC) oraz geotermii (członek PSG).
Organizator i pomysłodawca wielu konferencji i wydarzeń branżowych oraz samorządowych, powiązanych z OZE. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Read More

Termomodernizacja kluczem do czystego powietrza

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) apeluje do Komisji Europejskiej o wsparcie i przyśpieszenie procesu zwiększenia udziału termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”.

POBE zrzeszające 12 organizacji z całego obszaru efektywności energetycznej wystosowało list do Komisji Europejskiej w którym wskazuje potrzebę zmian w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jakim jest „Czyste Powietrze”. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie intensywności dofinasowania prac termodernizacyjnych (zwiększenie izolacyjności przegród budowlanych budynków i zastosowania efektywnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej wysokosprawny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego), zwiększenie kwot kwalifikowanych (co najmniej o poziom inflacji) oraz zwiększenie maksymalnych kwot dofinasowania. Konstrukcja programu „Czyste Powietrze” w obecnej formie w istotny sposób ogranicza możliwość termomodernizacji budynków oprócz wymiany źródła ciepła.

W liście skierowanym do osób odpowiedzialnych za negocjacje finansowania „Czystego Powietrza” ze środków UE, głownie z Krajowego Programu Odbudowy, podkreślono,
iż zarówno polska Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków, jak też komunikat Komisji Europejskiej REPowerEU z 8 marca 2022 r. zwracają uwagę na konieczność przyśpieszenia termomodernizacji budynków. Również wzrost cen nośników energii sięgający nawet 100% rok do roku w Polsce, oznacza potrzebę nie tylko wymiany emisyjnych źródeł ciepła, ale też w wielu przypadkach zastosowanie głębszej termomodernizacji.

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej jako organizacja zaangażowana we wsparcie transformacji energetycznej budynków zgodnej z celami Europejskiego Zielonego Ładu aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu programu „Czyste Powietrze”. Członkowie POBE wyrazili gotowość wsparcia dialogu z Komisją Europejską by zmaksymalizować rezultaty wsparcia publicznego dla modernizacji sektora budynków, który jest kluczowy do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Read More