Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (w skrócie SPiUG) działa od 2005 roku. W skład grupy założycielskiej wchodzili przedstawiciele firm: DeDietrich, Immergas, Junkers, Vaillant i Viessmann. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 25 czołowych firm producenckich reprezentujących ponad 30 marek, które działają aktywnie na polskim rynku instalacyjno – grzewczym w zakresie nowoczesnych i ekologicznych technologii wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej oraz związanych z tym elementów instalacji grzewczych.

Stowarzyszenie skupia czołowe firmy producenckie, które działają aktywnie na polskim rynku instalacyjno – grzewczym w zakresie nowoczesnych i ekologicznych technologii wytwarzania ciepła i ciepłej wody użytkowej oraz elementów instalacji grzewczych.

SPIUG stawia sobie ambitne cele i plany działania na rzecz całej branży grzewczej, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń grzewczych i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej. SPIUG nie chce z założenia działać przeciw komukolwiek na rynku grzewczym w Polsce. Założone cele trudno byłoby realizować bez udziału szerszej grupy, zainteresowanych osób i firm. Dlatego SPIUG zaprasza chętnie wszystkich chętnych do współpracy, co wcale nie oznacza od razu konieczności wejścia w struktury Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie zakłada konkurowania swoja działalnością z innymi podobnymi organizacjami branżowymi, ani nie chce być organizacja masową. Naszym celem jest aktywne działanie „ponad podziałami” na rzecz rozwoju rynku branży grzewczej i współpraca z innymi podobnymi organizacjami w zakresie kształtowania otoczenia ryku instalacyjno – grzewczego w Polsce.


Misja:

  • wpływ na rozwój nowoczesnych technik grzewczych w Polsce
  • implementowanie rozwiązań ze Świata i Europy na polskim rynku
  • współpraca przy kształtowanie uwarunkowań prawnych i bycie partnerem przy konsultowaniu różnych przepisów i aktów prawnych
  • stworzenie rządowego systemy wspierania efektywnych energetycznie systemów ogrzewania budynków
  • edukacja środowisk instalatorów, organizowanie lub prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej
  • wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju przedsiębiorstw związanych z rynkiem instalacyjno-grzewczym
  • regularne badania potencjału rynku instalacyjno-grzewczego i monitoring sytuacji tego rynku

Cele

Od 15 lat celem Stowarzyszenia jest stworzenie systemu wiarygodnej oceny potencjału rynku urządzeń grzewczych w Polsce. Jest to wspólny interes całej branży i Stowarzyszenie liczy na poparcie swojej idei, także przez marki nie będące członkami Stowarzyszenie. Prawidłową strategię działania firmy można budować na podstawie wiarygodnej wiedzy na temat swojej pozycji rynkowej i jego potencjału. Na tej podstawie można podejmować decyzję np. na który segment rynku należy położyć szczególny nacisk, znając swoje możliwości w firmie, oraz która linie produktową rozwijać. Jest wspólny interes wszystkich, dlatego liczymy tutaj na szeroka współpracę i zaangażowanie.

Celem Stowarzyszenia jest także rozwój nowoczesnych technik grzewczych OZE, które w obliczu możliwych ograniczeń w zużyciu tradycyjnych źródeł energii, będą nabierać coraz większej dynamiki, a zadaniem Stowarzyszenia jest także rozwój zainteresowania i edukowania inwestorów i specjalistów branżowych w tej kwestii. Od początku swojej działalności SPIUG aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących kształtowanie uwarunkowań prawnych – obecnie głównie przy okazji prac nad Ustawą o OZE oraz wdrażaniu postanowień Dyrektyw Unijnych, które są pośrednio lub bezpośrednio związane z nasza branżą, oraz monitoringu wprowadzanych systemów wsparcia dla OZE w zakresie.

Stawiamy na aktywną współpracę i wymianę doświadczeń z bliźniaczymi organizacjami w Europie i na świecie, np. EHI czy Solar Heat Europe. Pragniemy mieć wpływ i kształtować uwarunkowania prawne,  przepisów implementujących na rynek polski zasad określonych w dyrektywie unijnej 2009/28/WE, zapisów norm o tematyce grzewczej, przepisów obowiązujących w naszym środowisku, czy wymagań „Prawa budowlanego”.

Dbamy o edukację środowisk instalatorów, szczególnie w zakresie określenia zasad pracy zapewniających zarówno bezpieczeństwo montażu, jak i późniejszej eksploatacji. Interesują nas także kwestie obowiązkowych, regularnych przeglądów instalacji oraz ustalenie procedur ich egzekwowania. Dotyczy to zarówno ukształtowania pewnej świadomości związanej z eksploatacją instalacji wśród użytkowników, ale też odpowiedzialności za „kulturę techniczną” na rynku i poziom świadczonych usług serwisowych.

Więcej na stronie: https://spiug.pl/