Czy transformacja energetyczna wymusza rewolucję w branży budynkowej?

Seria webinariów POBE w dniach 16-17 grudnia 2020

  • Jak Zielony Ład i Fala Renowacji wpłyną na efektywność energetyczną w budynkach? 
  • Jakie technologie związane z zaopatrzeniem budynków w energię i jej zużyciem będą w najbliższych latach priorytetowe i promowane?
  • Czy nowe Warunki Techniczne 2021 oznaczają rewolucję w wyposażeniu nowych budynków i czy czeka nas kolejne zaostrzenie przepisów?

Od lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawia po kolei najważniejsze strategie Europejskiego Zielonego Ładu pokazujące, jak będzie przebiegać transformacja energetyczna w Unii Europejskiej. Wszystkie one wpłyną na zmiany najważniejszych dyrektyw i innych regulacji unijnych i krajowych związanych z efektownością budynków i stosowaniem OZE, ale też ‒ na systemy dofinasowania inwestycji, rynek bankowy, rynek ubezpieczeń oraz bezpośrednio na zakres działalności firm produkcyjnych i usługowych związanych z techniką budynkową. Już teraz dwie najważniejsze strategie: Integracja Sektorów Energii i Fala Renowacji wskazują na konieczność zasadniczych zmian w podejściu do efektywności energetycznej ‒ będzie to dla nas wszystkich widoczne w najbliższych latach.

Warto się do tych zmian zawczasu przygotować, ponieważ wiele z nich oznacza prawdziwą rewolucję choćby w obszarze zaopatrzenia budynków w energię.

Dziękujemy za udział w webinariach: 16-17 grudnia 2020

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) przygotowało serię webinariów poświęconych tej tematyce, które odbyły się w dniach 16-17 grudnia 2020 r. Podczas spotkań on-line eksperci POBE oraz organizacji stowarzyszonych z POBE przedstawili konkretne założenia polityki unijnej odnoszące się do naszej branży (w kontekście obecnych i planowanych unijnych strategii). Postarali się również wyjaśnić wiele istotnych kwestii związanych z wdrażaniem tej polityki w Polsce, efektywnością energetyczną budynków czy nowymi warunkami technicznymi.

Poruszane tematy podczas webinariów to m.in.:

  • Jakie są założenia głównej strategii energetycznej UE dotyczące Integracji sektorów energetycznych i strategii Zielony Ład oraz co to oznacza dla branży?
  • Co zmieni się w wyposażeniu technicznym i standardzie budynków mieszkalnych od stycznia 2021 w związku z nowymi WT 2021? Jak wygląda pespektywa stosowania w nowych budynkach systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (wentylacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne) oraz izolacji termicznej przegród?
  • Jakich kolejnych zmian w warunkach technicznych budynków możemy spodziewać się w najbliższych latach?
  • Jaka będzie rola rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii oraz czy rozwiązania grzewcze oparte o paliwa kopalne będą wspierane w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej?
  • Czy Komisja Europejska wspiera konkretne rozwiązania w transformacji energetycznej w ramach Zielonego Ładu? Jaką rolę w Fali Renowacji przewidziano dla budynków gotowych, prefabrykowanych?
  • Co to jest taksonomia i jak wpłynie na rozwój zrównoważonych rozwiązań w systemach ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce?
  • W jakim kierunku powinny się rozwijać firmy projektowe i instalacyjne w najbliższych latach?

Podczas webinariów odbyła się PREMIERA dwóch poradników:

‒ poradnika POBE na temat Strategii UE Integracji Systemu Energetycznego i „Fali renowacji”.

aktualizacji poradnika Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?”.

Webinaria organizowane były przez Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), do którego należą:

‒ Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,

‒ Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

‒ Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,

‒ Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe,

‒ Stowarzyszenie Polska Wentylacja,

‒ Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,

‒ Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Podczas webinariów prelegentami byli również eksperci organizacji stowarzyszonych z POBE: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej (MIWO) i Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI.

Specjalni goście

Dzień 1: 16 grudnia 2020 r. – “Europejski Zielony Ład i Warunki Techniczne 2021” otworzył – Adam Guibourgé-Czetwertyński (wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska).
Kolejnym gościem specjalnym 16 grudnia był Jerzy Buzek – Premier RP, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Dzień 2: 17 grudnia 2020 r. – “Fala Renowacji – rola OZE i wyzwania dla branży” otworzył – Artur Lorkowski (wiceprezes NFOŚiGW)

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Udział w webinariach był bezpłatny, wymagana rejestracja, liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja na webinaria:

Link do programu i rejestracji: http://pobe.pl/2020webinariaharmonogram/

Organizatorzy:

Organizacje stowarzyszone z POBE:

Patronat Honorowy:

Patronat Medialny: