Poradnik – Jak spełnić wymagania WT 2021

Spełnienie wymagań WT 2021 pozwoli uzyskać w przyszłości budynki niemal zeroenergetyczne. Jednak wymogi te – szczególnie dotyczące EP – stanowią duże wyzwanie dla współczesnego budownictwa, gdyż konieczne jest działanie wieloaspektowe. Co więcej, dla spełnienia wymagań WT 2021
niezbędne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pobierz poradnik POBE: Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku?