Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) z siedzibą w Warszawie zostało zawiązane w 2010 roku jako krajowa reprezentacja branży producentów styropianu dla budownictwa.

Organizację tworzy 28 firm produkujących izolacyjne płyty styropianowe dostępne na polskim rynku.

Głównym celem Stowarzyszenia jest integracja i współpraca na rzecz promocji wyrobów ze styropianu, ich zastosowań w budownictwie oraz rozwoju branży. Organizacja opracowuje normy techniczne, współtworzy, konsultuje i komentuje projekty zmian przepisów w obszarze budownictwa oraz czynnie angażuje się w inicjatywy ekologiczne o znaczeniu społecznym, podkreślając rolę ocieplenia budynku w dążeniu do obniżania zużycia energii i ograniczania zanieczyszczenia powietrza.  

Kluczowym obszarem aktywności PSPS są działania na rzecz upowszechniania zasad uczciwej konkurencji, dobrych standardów na rynku budowlanym oraz standaryzacji jakości wyrobów ze styropianu oferowanych na polskim rynku. Stowarzyszenie jest autorem szeregu inicjatyw projakościowych i prokonsumenckich na czele z Programem Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” oraz akcją „Zważ styropian przed zakupem”.  

Organizacja podejmuje stałe działania komunikacyjne służące zwalczaniu dezinformacji i mitów w budownictwie. Kampanie edukacyjne Stowarzyszenia, z najbardziej znaną STYROPIAN.men – Gwiazdy Termoizolacji, ocieplają wizerunek styropianu oraz podkreślają korzyści płynące ze stosowania tego wyrobu dla inwestorów i środowiska.

PSPS reprezentuje polską branżę producentów styropianu w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów EPS (EUMEPS), jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) oraz Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości (KBiN). Organizacja współdziała z instytucjami naukowo-technicznymi, zleca, prowadzi i koordynuje projekty badawcze na rzecz rozwoju produktów styropianowych oraz ich zastosowań. Przedstawiciele Stowarzyszenia zasiadają w Radzie Normalizacyjnej przy Prezesie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitecie Technicznym Specjalistycznym przy Polskim Centrum Akredytacji, są reprezentantami w Komitetach Technicznych PKN.D

Więcej informacji: www.producencistyropianu.pl