Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe

Jesteśmy organizacją zrzeszającą firmy, które obserwując rozwój budownictwa drewnianego na świecie chciałyby, aby stało się ono popularne także w Polsce.

Naszymi członkami są zarówno firmy zajmujące się prefabrykowanym budownictwem energooszczędnym, jak i producenci materiałów dedykowanych do tego typu konstrukcji.

Jako Stowarzyszenie kładziemy duży nacisk na propagowanie prefabrykowanego budownictwa drewnianego, energooszczędność i pasywność budynków. Widząc zalety technologii prefabrykowanych Stowarzyszenie postawiło na budowę świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność wykonania wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa.

Główne cele SEDG:

  1. Edukacja na rzecz budownictwa prefabrykowanego
  2. Standaryzacja normatywna i ustawowa
  3. Promocja i wspieranie rozwoju branży prefabrykowanych obiektów drewnianych
  4. Zarządzanie przez JAKOŚĆ – propagowanie sytemu certyfikacji producentów
  5. Weryfikacja firm wykonawczych

Główne kierunki działań:

– upowszechnianie informacji na temat prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych, poprzez organizowanie: odczytów, spotkań branżowych, konferencji, prelekcji, targów, wystaw (osiedli domów pokazowych), dni otwartych w domach pokazowych, oraz innych imprez,

– organizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów (praktyczno–teoretycznych) dotyczących prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych,

– publiczne prezentowanie stanowiska w zakresie prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych w Polsce, w tym wyrażanie opinii na temat rozwiązań prawnych i ekonomicznych w powyższym zakresie,

– działanie na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najlepszych praktyk z zakresu prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych oraz występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami i opiniami w tej sprawie,

– wspieranie i prowadzenie prac badawczo rozwojowych dotyczących systemów, rozwiązań i materiałów do prefabrykowanego budownictwa szkieletowego,

– opracowanie kryteriów jakościowych dla systemu prefabrykowanych obiektów drewnianych oraz przyznawanie na ich podstawie atestów i znaków jakości,

– wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych,

– reprezentowanie interesów swoich członków na drodze sądowej,

– doradztwo i pomoc organizacyjna, ekonomiczna oraz szkoleniowa wobec członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

– współpraca z organami administracji publicznej, do których kompetencji należą zagadnienia związane z budownictwem prefabrykowanym,

– koordynowanie i wspieranie badań rynkowych dotyczących systemów, rozwiązań i materiałów dla prefabrykowanego budownictwa drewnianego.

Więcej info na www.sedg.pl – zapraszamy!