Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce. SBF Polska PV zrzesza szerokie spektrum firm z branży fotowoltaicznej od producentów urządzeń poprzez dystrybutorów do firm wykonawczych. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, uczestniczy w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na propagację dobrych praktyk w zakresie doboru, projektowania i wykonania elektrowni fotowoltaicznych.

Główne cele Stowarzyszenia
– Promocja energetyki fotowoltaicznej
– Tworzenie klimatu do rozwoju polskiej branży fotowoltaicznej
– Opracowywanie standardów w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne
– Opracowanie wytycznych w zakresie programów funkcjonalno użytkowych
– Rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki
– Poprawa, jakości wykonywanych instalacji fotowoltaicznych
– Stworzenie warunków do rozwoju runku fotowoltaicznego w Polsce
– Przygotowywanie i promocja systemu wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych
– Udział w pracach nad tworzeniem prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii
– Edukacja w zakresie instalacji fotowoltaicznych, wsparcie działań z zakresu badań i rozwoju systemów fotowoltaicznych

www.PolskaPV.pl