Materiały i poradniki

Prezentujemy poradniki dotychczas wydane przez Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej.

Poradnik: Taksonomia zrównoważonego finansowania – jak wpłynie na produkcję i stosowanie urządzeń w sektorze budynków?

Taksonomia to nowe „narzędzie” wspierające realizację założeń „Europejskiego Zielonego Ładu” i zapewne – nowe pojęcie dla wielu osób związanych zawodowo z sektorem technologii stosowanych w budynkach. Nasz poradnik został zatem pomyślany jako swoisty miniprzewodnik po taksonomii. Znajdą w nim Państwo m.in. jej zasadnicze cele i kryteria w interesującym nas obszarze, wraz z przykładami oceny inwestycji oraz interpretacji zapisów.

Link do pobrania: TUTAJ


Poradnik: Boom dla „zielonych” i cyfrowych technologii w budownictwie – nowe cele polityki klimatycznej UE do 2030 r.

Trwający w Polsce boom w fotowoltaice przeciera szlaki dla innych zielonych technologii. Wkrótce w podobnej sytuacji będzie cała szeroko rozumiana branża technologii zwiększających efektywność energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim: branża termomodernizacji, pomp ciepła, nowoczesnych rozwiązań wentylacyjnych, magazynowania energii elektrycznej i ciepła, cyfryzacji pozwalającej bardziej racjonalnie zarządzać konsumpcją prądu i ciepła w budynkach.
Działać będą podobne czynniki jak w przypadku fotowoltaiki, dodatkowo wzmocnione o nowe warunki wydatkowania unijnych funduszy oraz prawo wprowadzające „Europejski Zielony Ład”, którego celem jest dekarbonizacja i promocja OZE oraz efektywności energetycznej.

Przedstawiona w niniejszym poradniku analiza wskazuje na szybki boom „zielonych” i cyfrowych technologii w zakresie zaopatrzenia i zużycia energii w budynkach.
Dla branży budynkowej oznacza to szereg nowych możliwości. Warunkiem ich pełnego wykorzystania będzie jednak dobre przygotowanie się do nieuchronnych i bardzo bliskich już zmian – m.in. poprzez edukację i szkolenia, dostosowanie rynku wykonawczego i projektowego oraz dopasowanie strategii produkcji i sprzedaży do potrzeb zmieniającego się popytu.

Link do pobrania: TUTAJ


Poradnik: Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych

Spełnienie wymagań WT 2021 pozwoli uzyskać w przyszłości budynki niemal zeroenergetyczne. Jednak wymogi te – szczególnie dotyczące EP – stanowią duże wyzwanie dla współczesnego budownictwa, gdyż konieczne jest działanie wieloaspektowe. Co więcej, dla spełnienia wymagań WT 2021
niezbędne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Specjalnie dla architektów, projektantów i inwestorów powstał poradnik: Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych.

Link do pobrania: TUTAJ

Guidebook – Requirements of Technical Building Code 2021 in Poland (English version)

The fulfilment of the Technical Building Code 2021 (TC 2021) in Poland will make it possible to achieve buildings with nearly zero energy consumption. However, these requirements – especially regarding maximum primary energy EP – are a major challenge for modern construction, as action is required in many aspects. Moreover, to meet the requirements of the Technical Conditions for Construction 2021 in Poland, it is necessary to use renewable energy sources.
Download the POBE guide (English version) How to meet the requirements to be met by buildings from 2021 in Poland: HERE


Poradnik inwestora: Ulga termomodernizacyjna

„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna” to obecnie niezbędnik każdego właściciela domu jednorodzinnego. Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Polskim Alarmem Smogowym.
W przystępny i praktyczny sposób przedstawia ono najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, a także możliwe korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu. 

Link do pobrania: TUTAJ


Poradnik „Dom bez Rachunków”

Poradnik „Dom bez Rachunków” został wydany w ramach kampanii społecznej /dombezrachunkow.com/.
Zadaniem niniejszego poradnika jest pomoc projektantom, architektom i instalatorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła i ciepłej wody w domach jedno lub dwurodzinnych. Poradnik traktuje o systemach grzewczych z pompą ciepła z funkcjami ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz pompom ciepła służącym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp współpracującą z siecią energetyczną (on-grid) i funkcjonującą w ramach systemu opustu.

Link do pobrania: TUTAJ