• Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI)
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF)
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW)
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
 • Związek Polskie Okna i Drzwi (POID)
 • Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)