Sygnatariusze POBE

● Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
● Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
● Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
● Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
● Stowarzyszenie Polska Wentylacja
● Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
● Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
● Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
● Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej,
Klimatyzacji i Wentylacji
● Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
● Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)