Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
Zarejestrowany w maju 2009 roku Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” od początku swojej działalności reprezentuje interesy wszystkich swoich członków oraz aktywnie promuje izolacje poliuretanowe, upowszechnia korzyści wynikające ze stosowania izolacji termicznej ze szczególnym uwzględnieniem pianek PUR i PIR, a także stara się zapewnić wyrobom do izolacji cieplnej z poliuretanu pozycję rynkową adekwatną do ich wysokiej jakości.

Misja „SIPUR” polega przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa branży poliuretanowej w wyniku egzekwowania zasad uczciwej konkurencji oraz monitoringu spójności i racjonalności  nowowprowadzanych oraz zmienianych przepisów i norm odziaływujących na wyroby izolacyjnie z poliuretanu PUR i PIR.

Aktualnie Związek zrzesza dwudziestu ośmiu dostawców systemów i surowców do wytwarzania poliuretanu oraz producentów końcowych wyrobów przeznaczonych do izolacji cieplnej, które są wytwarzane fabrycznie (izolacje techniczne, płyty izolacyjne) lub in-situ (natrysk, zalewanie).

„SIPUR” jest członkiem europejskiej organizacji PU Europe oraz Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości KBiN.  Aktywnie współpracuje z organami państwowymi, instytutami badawczymi, polskimi i europejskimi związkami i stowarzyszeniami branżowymi oraz wyższymi uczelniami technicznymi i przyrodniczymi. Przedstawiciele „SIPUR” są członkami ośmiu komitetów i podkomitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN.

Więcej informacji: www.sipur.pl