Związek Polskie Okna i Drzwi dołączył do POBE

Miło nam poinformować że do Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej dołączyła kolejna organizacja: Związek Polskie Okna i Drzwi.

O związku:

Od ponad 20 lat jest wiarygodnym reprezentantem oraz swoistym „głosem” działających w branży producentów, dostawców i dystrybutorów wyrobów stolarki budowlanej. Protoplastą Związku POiD było Stowarzyszenie Producentów Stolarki Budowlanej (SPSB), które powstało w 1996 roku.

Przedsiębiorcy działający wówczas w branży zauważyli potrzebę powołania organizacji, która będzie reprezentować ich interesy. Na początku SPSB było przedstawicielem wąskiej gałęzi sektora – producentów i dostawców stolarki okiennej z drewna. Stowarzyszenie podjęło liczne przedsięwzięcia, z których wiele z powodzeniem kontynuowanych jest przez Związek POiD, m.in. zainaugurowało kampanię edukacyjną o właściwościach drewna, nawiązało współpracę z mediami branżowymi, zorganizowało szereg konferencji prasowych, opracowało raport na temat rynku stolarki budowlanej w Polsce oraz rozpoczęło kooperację z instytucjami państwowymi.

Wraz z upływem czasu i ewolucją tego sektora gospodarki, w którym coraz aktywniej zaczęli funkcjonować także producenci stolarki z PVC oraz aluminium, potrzebna była zmieniona, szersza formuła działalności organizacji branżowej. Dało to impuls do przekształcenia SPSB w Związek POiD, co nastąpiło w roku 2003.

Wówczas członkostwem objęto nie tylko producentów okien drewnianych i dostawców, lecz również firmy zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją innych wyrobów stolarki budowlanej. POiD stanął przed nowymi wyzwaniami – nie brakowało trudnych momentów, lecz dzięki wytrwałej pracy oraz zaangażowaniu członków, organizacja sprostała wszystkim tym zadaniom. Do licznych osiągnięć POiD można zaliczyć m.in. stworzenie związkowej Aprobaty Technicznej (2004 rok), zrównanie podatku VAT dla producentów i dystrybutorów stolarki w chwili wejścia Polski do UE – takiego ujednolicenia nie zakładała wówczas zjednoczona Europa oraz powołanie i realizację Branżowego Programu Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI w latach 2012-2015

Obecnie Związek POiD, zrzeszający ponad 100 podmiotów, wśród których są firmy o różnych profilach działalności, m.in. producenci okien, drzwi, bram, szyb zespolonych, systemów okiennych, uszczelek oraz chemii budowlanej. Jest to prestiżowa grupa podmiotów, które łączy profesjonalizm i rzetelność, a także wspólne cele. Dzięki zaangażowaniu w ramach Związku, nierzadko konkurujące ze sobą na co dzień przedsiębiorstwa mogą bowiem współpracować przy realizacji ważnych dla całej branży projektów.

Jeden, wspólny głos reprezentowanego przez Związek POiD sektora jest wypracowywany w ramach licznych spotkań. Najważniejszym z nich jest organizowany cyklicznie od 2010 r. Kongres Stolarki Polskiej. Tematem ubiegłorocznego wydarzenia była termomodernizacja budownictwa, a zwieńczenie prowadzonych w tym zakresie rozmów stanowiło przyjęcie rezolucji kongresowej, określającej kierunki aktywności POiD. W rezolucji tej Związek poparł planowane przez polski rząd inicjatywy w zakresie termomodernizacji budynków. W czerwcu 2018 roku POiD przekazał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju propozycje konkretnych działań. Przełożyło się to na zmiany w prawie i wprowadzenie przez polski rząd, od początku 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej.

Wiodącym tematem wydarzenia była termomodernizacja budownictwa, a zwieńczenie prowadzonych w tym zakresie rozmów stanowiło przyjęcie rezolucji kongresowej, określającej kierunki aktywności POiD. W rezolucji tej Związek poparł planowane przez polski rząd inicjatywy w zakresie termomodernizacji budynków. W czerwcu 2018 roku POiD przekazał do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju propozycje konkretnych działań. Przełożyło się to na zmiany w prawie i wprowadzenie przez polski rząd, od początku 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej.

Od 2018 roku Związek POiD oraz firmy członkowskie mają swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. POiD, jako jedyna organizacja z branży budowlanej, jest członkiem Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Dołączył także do rad Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przynależność do tych organizacji to duży prestiż i możliwość realizacji wielu dodatkowych działań.

Związek POiD wytycza nowe kierunki rozwoju reprezentowanego przez siebie sektora, stawia na nowoczesne rozwiązania i integruje środowisko. Zapewnia swoim członkom wiarygodne informacje, promocję i wsparcie, a także reprezentuje ich w kontaktach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Wszystko to sprawia, że przynależność do POiD stanowi dla firmy nobilitację, a grono zrzeszonych w tej organizacji podmiotów stale się powiększa.

Więcej o związku: https://poid.eu/