Seminarium: REPowerEU, 20.09.2022 r. online

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za udział w Seminarium POBE online pt.: REPowerEU – odpowiedzią jak przygotować się na kryzys energetyczny budynków? Premiera poradnika POBE.

Termin: 20 września 2022 r.
Godz. 10:00-13:00
Wydarzenie online.

Opis spotkania:

Przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jest jednym z filarów unijnego planu by zredukować zależność od paliw kopalnych z Rosji. W centrum pakietu “REPowerEU” ogłoszonego w maju br. są działania z zakresu efektywności energetycznej i dekarbonizacji.  Wspólnie z negocjowanym właśnie pakietem legislacyjnym „Fit for 55” z 2021 roku wyznaczają kierunek niezbędnych działań, które mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.

W czasie seminarium przedstawimy poradnik w którym prezentujemy szczegóły działań UE i rekomendacji dla państw członkowskich by skutecznie przygotować się na kryzys energetyczny. Szczególnie w obliczu zbliżającego się sezonu zimowego ważne będzie podsumowanie i ocena działań realizowanych przez wybrane państwa. Zestaw dobrych praktyk z UE powinien być wskazówką dla polskiej administracji, samorządów, branży oraz indywidualnych obywateli.

W debacie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE poruszymy stan przygotowania Polski na kryzys energetyczny, możliwe scenariusze, wskażemy jakie są szanse i zagrożenia dla użytkowników budynków oraz dla branży, odniesiemy się do kwestii finansowania transformacji budynków w Polsce – w tym tego jakie są najnowsze zmiany dotyczące taksonomii zrównoważonego finansowania dla budynków, a także pokażemy jak inne kraje Unii Europejskiej podchodzą do przyspieszenia transformacji energetycznej w wyniku wojny Rosji w Ukrainie. 

Podczas seminarium odbyła się premiera poradnika POBE pt. ”Pakiet REPowerEU – przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jako odpowiedź UE na wojnę Rosji na Ukrainie”.

Link do pobrania poradnika: TUTAJ

Harmonogram: (Aby pobrać prezentację należy kliknąć w jej tytuł)

10:00 Przywitanie i wstęp – Paweł Lachman – koordynator POBE | POBE, PORT PC
Premiera Poradnika POBE pt. REPowerEU – przyspieszenie transformacji energetycznej budynków jako odpowiedź UE na wojnę Rosji w Ukrainie
10:05 REPowerEU i efektywność energetyczna budynków – Izabela Zygmunt – Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu | Komisja Europejska
10:30 REPowerEU – Poradnik POBE i przegląd działań w wybranych krajach europejskich – Paweł Wróbel – ekspert ds. regulacji UE w POBE | POBE
10:55 Budynki zeroemisyjne ZEB i taksonomia w istniejących budynkach – Paweł Lachman – koordynator POBE | POBE, PORT PC
11:20 Typowy rok meteorologiczny w latach 2001-2020 i skutki jego zmian – dr inż. Piotr Narowski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | Politechnika Warszawska
11.40 Przerwa (10 minut)
11.50 Debata

Uczestnicy debaty:

 • Prowadzenie – Grzegorz Burek | Redaktor Naczelny | GLOBENERGIA
 • Monika Morawiecka | Senior Advisor | Regulatory Assistance Project (RAP)
 • Izabela Zygmunt | Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu | Komisja Europejska
 • Tomasz Gałązka | Radca | Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej | Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Paweł Lachman | Koordynator POBE | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Paweł Wróbel | Ekspert ds. regulacji UE w POBE | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE (POBE)

Poruszana tematyka:

 • odpowiedź krajów europejskich na REPowerEU, przegląd planowanych i podejmowanych działań
 • dostępność i ceny surowców oraz energii elektrycznej w perspektywie krótkoterminowej
 • jak wygląda problem pozyskania środków finansowych dla nadchodzących zmian (termomodernizacja, dekarbonizacja, odejście od klasycznych surowców energetycznych)
 • przedstawienie zmian dotyczących taksonomii zrównoważonego finansowania w budynkach – jak wpłyną na programy wsparcia inwestycji w nowych i istniejących budynkach?
 • typowy rok meteorologiczny 2001–2020, co się zmieniło w ciągu 50 lat.
 • przyspieszenie czy spowolnienie transformacji w obliczu kryzysu – czy jest alternatywa dla REPowerEU?

12.40 Pytania i odpowiedzi od uczestników seminarium, podsumowanie
13.10 Zakończenie seminarium

Zapis wideo spotkania


Prelegenci:

Monika Morawiecka
Senior Advisor w Regulatory Assistance Project (RAP). Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE

Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.  


Izabela Zygmunt
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu

Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wcześniej zajmowała się tematyką europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej oraz sprawiedliwej transformacji jako starsza analityczka w think-tanku Wise-Europa oraz specjalistka w organizacjach pozarządowych: Polskiej Zielonej Sieci oraz CEE Bankwatch Network.

Ekspertka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wcześniej zajmowała się tematyką europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej oraz sprawiedliwej transformacji jako starsza analityczka w think-tanku Wise-Europa oraz specjalistka w organizacjach pozarządowych: Polskiej Zielonej Sieci oraz CEE Bankwatch Network.


Tomasz Gałązka
Radca | Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej | Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Od 14 lat pracuje w administracji państwowej, aktualnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie oraz prawem w tym obszarze. Jest współautorem projektów regulacji w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa oraz auditingu energetycznego budynków.


Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORT PC, Koordynator POBE

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, stowarzyszenia skupiającego branży pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. pełni funkcje koordynatora Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Prowadzący w latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC). Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. do końca 2020 r. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8.). Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.


Paweł Wróbel
Założyciel „Gate Brussels”, ekspert ds. regulacji UE w POBE

Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego.
Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Ekspert POBE ds. regulacji UE. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl. Autor wielu raportów i analiz z zakresu procesów tworzących ramy prawne transformacji energetycznej.


dr inż. Piotr Narowski

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | Politechnika Warszawska

Dr Piotr Narowski jest inżynierem środowiska specjalizującym się w fizyce budynków, termodynamice i wymianie ciepła, analizach systemów HVAC i systemów ciepłowniczych oraz modelowaniu matematyczny. Posiada 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań, doradztwie energetycznym oraz nauczaniu. W kręgu jego największych zainteresowań znajduje się fizyka budynków, symulacje energetyczne budynków, modelowanie matematyczne systemów HVAC i systemów ciepłowniczych, analizy energetyczne budynków i ich instalacji wewnętrznych, analizy miejskich systemów ciepłowniczych oraz niekonwencjonalnych systemów wytwarzania energii. Dr Piotr Narowski specjalizuje się również w rozwoju aplikacji i programów komputerowych analizy energetycznej systemów dla potrzeb budownictwa. Programuje w językach C++, C#, Python i VisualBasic. Jest autorem systemów i aplikacji wykorzystywanych w analizach energetycznych i projektowaniu instalacji HVAC oraz systemów ciepłowniczych. Jest współautorem rodziny programów Audytor firmy SANKOM sp. z o.o. Jest autorem ponad 40 publikacji, które ukazały się w zagranicznych oraz krajowych czasopismach i konferencjach. Dr Narowski brał udział w kilku projektach międzynarodowych oraz ponad 90 ekspertyzach dla polskich przedsiębiorstw i deweloperów w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Najważniejsze z projektów międzynarodowych to:

 1. STEP (Thermo-modernisation of public buildings conducted in accordance with the conditions of sustainable development), EEA Grant, PL0077, Co-ordinator Warsaw University of Technology, 2006-2011
 2. CA EPBD II (Concerted Action supporting transposition and implementation of directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council part II), Intelligent Energy  – Europe II, Grant Agreement No IEE/CA/07/333, 2007-2011
 3. ICE-WISH (Demonstrating through Intelligent Control (smart metering, wireless technology, cloud computing, and user-oriented display information), Energy and Water wastage reductions In European Social Housing), Grant Agreement number:270898, 2011-2014,
 4. Norway Grants, PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, KODnZEB,: Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego

Grzegorz Burek
Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA

Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA, promotor zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, działacz na rzecz pomp ciepła (członek PORT PC) oraz geotermii (członek PSG).
Organizator i pomysłodawca wielu konferencji i wydarzeń branżowych oraz samorządowych, powiązanych z OZE. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.