POBE na Trendach Energetycznych 2022

Zakończyła się piąta edycja Kongresu Trendy Energetyczne która odbyła się w dniach 15-16 2022r. w Krakowie. Na najważniejszym wydarzeniu Redakcji GLOBENERGIA poruszone zostały najgorętsze tematy w branży odnawialnych źródeł energii i odbyły się spotkania na żywo z ludźmi, którzy budują podwaliny transformacji energetycznej.

PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego

Rok 2022 upływa pod znakiem wojny na Ukrainie i spowodowanego przez nią kryzysu energetycznego. Aktualnie nie da się mówić o energetyce w oderwaniu od obecnej sytuacji geopolitycznej. Nie dziwi więc fakt, że kryzys energetyczny i sposoby jego ograniczenia stały się głównym tematem dyskusji w branży, a energetyka zagościła w mainstreamie. Tematy związane z kryzysem energetycznym nie mogły nie znaleźć się w agencie V Trendów Energetycznych.

Kryzys energetyczny – wyzwanie czy katalizator zielonej transformacji?

Podczas panelu PALIWA, ENERGIA, PRAWO w dobie kryzysu energetycznego usłyszeliśmy m.in. jak zaadaptować biznes do rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. Tą wiedzą podzielił się z nami Tomasz Gałązka z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Od Izabeli Zygmunt, przedstawicielki Komisji Europejskiej dowiedzieliśmy się także jakie zmiany w prawie musimy wdrożyć, aby na dobre pożegnać się z paliwami kopalnymi, a także jak unijne rekomendacje zmienią budynki i rynek w Polsce. Uczestnicy naszego wydarzenia dowiedzieli się od Michała Smolenia z Fundacji Instrat czy kryzys energetyczny będzie katalizatorem czy wyzwaniem dla zielonej transformacji. W kolejnej prelekcji z tego panelu Andrzej Kielar z ROCKWOOL wyjaśnił jakie znaczenie ma kompleksowa termomodernizacja budynków w kontekście cen energii i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Z kolei Paweł Lachman (PORT PC, POBE) w swojej prezentacji przedstawił wpływ nowej dyrektywy EPBD na branże. 

Polska w dobie kryzysu

Nasi rozmówcy wskazali trendy w energetyce, które ukształtowały się w dobie kryzysu energetycznego. W dwuczęściowej debacie Polska w dobie kryzysu energetycznego wzięli udział przedstawiciele świata nauki i techniki, a także przedstawiciele przemysłu. 

Uczestnicy drugiej części debaty wskazali jak kryzys wpływa na działalność biznesów dostarczających rozwiązania z zakresu OZE. Wskazali również wyzwania związane z zabezpieczeniem łańcuchów dostaw. 

Wielkoskalowa fotowoltaika uratowana?

Kolejny panel na Trendach Energetycznych 2022 należał do fotowoltaiki. Panel FOTOWOLTAIKA DZISIAJ I JUTRO – prawo, technologia, gospodarka przyciągnął uwagę zwłaszcza branży wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych. Na V Trendach Energetycznych mieliście możliwość przekonać się czy zostało oddalone widmo paraliżu, który miał być wynikiem reformy planowania. 

Uczestnicy wydarzenia – zarówno ci, którzy byli z nami w studio Trendów Energetycznych, ale także uczestnicy online – mieli okazję posłuchać zagłębić się w temacie blockchain w energetyce i tego, czy możliwa jest identyfikacja źródeł pochodzenia energii, którą zużywamy i czy będzie miało to praktyczne znaczenie.

Agrofotowoltaika – czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki?

Współpraca farm fotowoltaicznych może być przełomowa pod kątem pozyskiwania gruntów zarówno pod inwestycje w elektrownie słoneczne jak i zachowywanie gruntów pod uprawy rolne. Jak się okazuje, korzyści z tego połączenia mogą wynikać nie tylko z generacji energii elektrycznej, ale także ze stwarzania lepszych warunków dla wzrostu roślin. 

Poznaliśmy wizję na temat agrofotowoltaiki z perspektywy świata nauki, a także polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Prelegenci odpowiedzieli na pytanie czy rolnictwo potrzebuje fotowoltaiki. Zwrócono także uwagę na to jak ważna jest optymalizacja serwisowa instalacji fotowoltaicznych na gruntach uprawnych.

Decentralizacja rynku energii i sposoby jej zakupu

W ostatnim panelu pierwszego dnia Trendów Energetycznych 2022 poruszono tematykę decentralizacji rynku energii i sposobu zakupu energii. 

Pierwszy dzień Trendów Energetycznych zwieńczył ENERGETYCZNY TALK SHOW. 

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

Jak co roku pierwszy dzień kongresu zwieńczyła uroczysta gala „TRENDERY 2022”. Podczas Gali V Kongresu Trendy Energetyczne zostały wyróżnione ważne osobowości z branży energetycznej. TRENDER to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata.

Kto został TRENDEREM 2022?

W tym roku tytuł TRENDERA został przyznany Joannie Maćkowiak-Panderze – polskiej ekspertce ds. energetyki i klimatu. Joanna Maćkowiak-Pandera od 2014 r. prowadzi think tank Forum Energii (wcześniej Forum Analiz Energetycznych), który wspiera niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego w Polsce. Drugi tytuł TRENDERA 2022 został przyznany Jarosławowi Kotyzie – wiceprezesowi PORT PC, kierownikowi LAB Miękinia w AGH, innowatorowi, wizjonerowi z pasją do nauki, studentów i nowych technologii.

V Trendy Energetyczne – drugi dzień

Drugiego dnia Trendów Energetycznych kongres rozpoczął się od debaty OZE W BUDYNKACH PRZYSZŁOŚCI – SCENARIUSZE ROZWOJU BRANŻ. W debacie udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń branżowych takich jak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV (SBF POLSKA PV), Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG), Regulatory Assistance Project (RAP) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Uczestnicy zdradzili jakie były przełomowe momenty rozwoju w ich branżach w 2022 roku, oraz wskazali co mogłoby być gwarancją rozwoju ich branż w następnych latach.

Fotowoltaika i magazynowanie energii

Drugi panel tego dnia należał do producentów komponentów systemów fotowoltaicznych i systemów z magazynami energii. Panel FOTOWOLTAIKA I MAGAZYNOWANIE ENERGII otworzyła prezentacja na temat Śladu węglowego w produktach OZE z praktycznego punktu widzenia.

Nowe typowe lata meteorologiczne i zapowiedź nowych temperatur obliczeniowych

Trendy Energetyczne to wydarzenie, na którym wyznaczane są nowe kierunki w energetyce i w branży grzewczej. Za kierunek, który bez wątpienia wpłynie na rynek urządzeń grzewczych uważa się Nowe typowe lata meteorologiczne i nowe temperatury obliczeniowe. W tej części kongresu Piotr Narowski i Paweł Lachman (PORT PC. POBE) przybliżyli ten temat uczestnikom i wskazali jak wpłyną one na branżę grzewczą. Ostatnim panelem Trendów Energetycznych 2022 był panel OGRZEWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU. W tej części kongresu inicjatywę przejęli producenci nowoczesnych urządzeń grzewczych.

W ostatniej dyskusji na Trendach Energetycznych 2022 mogliśmy usłyszeć co tematach z zakresu energetyki myślą przedstawiciele portali branżowych.