Czym jest POBE?

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE powstało w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli Polski a także jakość środowiska naturalnego. POBE zostało stworzone w celu współpracy organizacji branżowych, zwracających uwagę na społeczne znaczenie działań związanych z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, ale również na wyzwania związane z koniecznością wdrażania ambitnej polityki klimatycznej w Polsce.

home-2_slider-2-bg
cropped-POBE_logo-01-2.png

Organizacjom branżowym zrzeszonym w POBE w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu Czyste Powietrze, ale również pozostałych inicjatywach związanych ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Zdaniem POBE powodzenie w realizacji programów będzie miało wpływ na wszystkie sfery związane z szeroko rozumianym budownictwem, jak również ogrzewnictwem, ciepłownictwem i ich przyszłą elektryfikacją. Działania te będą mieć zasadniczy wpływ na rozwój gospodarczy w Polsce w najbliższym czasie.

Organizacje zrzeszone w ramach POBE będąc świadome wyzwań Polski związanych z nowymi celami klimatycznymi w 2030 r. oraz w 2050 r. i mając na uwadze przyszłość naszego kraju, deklarują wsparcie w tych działaniach Państwa Polskiego. POBE deklaruje wsparcie w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030″ w celu wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oraz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej. Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE ma świadomość, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji.

Organizacje zrzeszone w ramach POBE zobowiązały się rozwijać partnerstwo poprzez:

  • Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce;
  • Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”;
  • Realizacja celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030;
  • Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce;
0 12

Sygnatariuszy
POBE

0 8

Publikacji
i poradników

0 191

Artykułów
eksperckich

Meet City Council

The council is made up of four at-large councilors that represent the entire City, and nine district councilors that represent specific areas of the City.

Dekarbonizacja budownictwa
w Polsce

Debata POBE

Najnowsze artykuły