Specjalny numer Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, luty 2022

Przedstawiamy numer specjalny Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja z lutego 2022.
Zachęcamy do zapoznania się z nim. Jest on poświęcony POBE oraz trzem kluczowym dokumentom, które są związane z kwestią termomodernizacji i dekarbonizacji budynków.


“Szanowni Państwo,

numer 2 czasopisma, który oddajemy w Państwa ręce jest numerem specjalnym, w którym chcielibyśmy, aby poznali Państwo bliżej Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej; jest to platforma współpracy organizacji, której misją jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli naszego kraju, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego oraz wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce.

W 2018 r. przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową i szeroko pojętą branżą efektywności budynków złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej. Do porozumienia przystąpiły: Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych tworząc Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Jak zapisano w preambule porozumienia: „Sygnatariusze porozumienia mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu „Czyste Powietrze”. Będą one również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi z poprawą jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Partnerstwo zawarte w ramach porozumienia jest realizowane przez: rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze” oraz realizację celów: wykorzystania OZE i poprawę efektywności energetycznej w Polsce do 2030 r. oraz wdrażanie w kraju znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED.

W kolejnych latach do POBE dołączyły kolejne organizacje podzielające misję i cele POBE: Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki oraz Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji.
Jak twierdzą organizacje branżowe: „Po dwóch dekadach od przygotowania pierwszych publicznych programów wspierających transformację energetyczną w Europie, nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń krajów zachodnioeuropejskich. To także czas na stworzenie krajowego modelu współpracy, który w efektywny sposób odpowiadałby na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulował rozwój gospodarczy Polski.”

W tym numerze czasopisma prezentujemy Czytelnikom różne punkty widzenia przedstawicieli organizacji zrzeszonych w POBE oraz przybliżamy główne wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu dotyczące budynków ze szczególnym uwzględnienie propozycji nowej dyrektywy EPBD z 2021 r., podając jednocześnie, jako uzasadnienie tych propozycji, kluczowe fragmenty opracowania na temat dekarbonizacji budynków w ramach mapy drogowej prowadzącej do uzyskania neutralności klimatycznej w r. 2050 (Net Zero by 2050), przygotowanej przez Międzynarodową Agencję Energetyczną – obecnie najważniejszej agencji energetycznej na naszym globie.”

Życzymy inspirującej lektury

Anna Bogdan i Paweł Lachman   


Materiały POBE:

 • Jak widzą najbliższą przyszłość przedstawiciele organizacji zrzeszonych w POBE?
 • Wywiad z dr inż. Markiem Miarą
 • Wywiad z Pawłem Lachmanem
 • Podstawy opracowania pakietu „Fit for 55” – Paweł Wróbel
 • Fragment mapy drogowej
 • Wystąpienie Timothy Goodsona z Międzynarodowej Agencji Energetycznej
 • Europejski Zielony Ład a projekt dyrektywy EPBD
 • Wyzwania UE w redukcji użycia paliw kopalnych w budynkach

Ponadto w numerze:

 • Obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku na podstawie dokumentacji projektowej w technologii BIM – Maciej Chudzicki, Maciej Mijakowski
 • Standard budownictwa pasywnego i jego rozwój w Polsce ‒ Andrzej Górka
 • Webinarium „Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja”
 • Kandydaci do tytułu „Złoty Inżynier 2021”
 • Konferencja Naukowo-Techniczna Klimatyzacja Obiektów Szpitalnych 25.03. 2022 r.
 • Zapowiedź nowego REHVA guidebook

Zapraszamy do lektury. Kliknij i pobierz numer TUTAJ.