Poradnik POBE: Pakiet „fit for 55%” – najważniejsze zmiany dla sektora budownictwa

Oddajemy w Państwa ręce kolejny z serii poradników POBE poświęconych polityce energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej w odniesieniu do budownictwa. W publikacjach tych wskazujemy, jak nowe regulacje i perspektywy będą kształtować warunki rynkowe dla technologii wykorzystywanych w budynkach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku. Tym razem skoncentrujemy się na najważniejszych dla branży budynkowej zmianach zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. pakietu „fit for 55%”.
Pakiet ten, przedstawiony 14 lipca 2021 r., zawiera kilkanaście projektów rozporządzeń i znowelizowanych dyrektyw. To one mają zapewnić realizację do 2030 r. nowego, zwiększonego do 55%, celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. I to one, niewątpliwie, w istotny sposób wpłyną na transformację energetyczną w Polsce.
Jeśli chodzi o zasadnicze zmiany odnoszące się do sektora budynków zawarte we wspomnianym pakiecie, warto je analizować jako spójną całość, tak jak przyjęła to Komisja Europejska w ramach jednego pakietu. Przyjrzymy się zatem kolejno proponowanym zmianom w dyrektywach: o odnawialnych źródłach energii (RED II), o efektywności energetycznej (EED), o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz o opodatkowaniu produktów energetycznych i energii elektrycznej, a także wybranym, nowym rozporządzeniom.
Zapraszam do lektury poradnika i przeglądu najważniejszych dla branży budynków propozycji zmian zawartych w pakiecie „fit for 55”. 

Link do pobrania: TUTAJ