Panel dyskusyjny PIB na Targach BUDMA z udziałem POBE

30 stycznia 2024, podczas Targów BUDMA odbył się panel dyskusyjny organizowany przez Polską Izbę Budownictwa. Podjęte zagadnienia były związane z termomodernizacją i możliwościami jej finansowania.

PROGRAM WYDARZENIA
Godz. 14:00-17:00, Pawilon 3A, Scena Główna, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Targi BUDMA, Głogowska 14

Panel składał się z dwóch bloków tematycznych:

I blok tematyczny: Kompleksowa termomodernizacja – jak branża budowlana wspiera program “Czyste Powietrze”

Źródło: Źródło: Polska Izba Budownictwa

Zapis wideo:

Prelegenci:
Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Krzysztof Bastian – Ekspert Banku Światowego
Szymon Firlag – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
Janusz Komurkiewicz – Prezes Związku Polskie Okna i Drzwi
Paweł Lachman – Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej

Zagadnienia:
Jaka jest rola organizacji branżowych i firm w prawidłowym promowaniu programów wsparcia termomodernizacji?
Przykłady skutecznych działań w promocji kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Co się zmieniło w programie „Czyste Powietrze” w efekcie współpracy branży z obszaru techniki budynkowej z NFOŚiGW?
Jakie są największe wyzwania dla branży w zakresie wsparcia kompleksowej termomodernizacji na 2024 rok?


II blok tematyczny: Setki miliardów złotych na termomodernizację budynków, źródła finansowania, nowa perspektywa unijna (KPO, Social Climate Fund, ETS II)

Źródło: Polska Izba Budownictwa

Zapis wideo:

Prelegenci:
Jacek Tomczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Izabela Zygmunt – Specjalistka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie
Ludomir Duda – Doktor nauk chemicznych, termodynamik, pionier budownictwa ekologicznego, założyciel i pierwszy prezes Fundacji Poszanowania Energii oraz Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Wiceprezes Polskiego Klubu Kogeneracji
Dariusz Koc – Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej – Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Aleksander Śniegocki – Prezes, Kierownik ds. analiz ekonomicznych – Instytut Reform

Zagadnienia:
Polska ma dostęp do największych w historii transferów pieniężnych na cele termomodernizacyjne, co stanowi wielką szansę na transformację tkanki mieszkaniowej, zmniejszenie zależności kraju od importu paliw, umocnienie pozycji Polski jako eksportera materiałów budowlanych, redukcję ubóstwa energetycznego oraz spełnienie wymagań porozumień klimatycznych. Jakie są związane z tym możliwości, wyzwania i zagrożenia?

Organizator: Polska Izba Budownictwa