Zapraszamy do kontaktu:

Adres do korespondencji: Biuro POBE, ul. Cechowa 51/48, 30-614 Kraków

e-mail: POBE at pobe.pl.

Facebook: https://www.facebook.com/PorozumieniePOBE

Twitter: https://twitter.com/POBEpl