Adam Guibourgé-Czetwertyński
Jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2013 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym.
W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu.

W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Artur Lorkowski
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu. W latach 2013-2017 był Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Od 2010 roku jest członkiem służby zagranicznej, a do 2013 roku był zastępcą dyrektora w MSZ odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu. Wcześniej, od 2003 roku był zastępcą dyrektora w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialnym za polityki sektorowe, gdzie rozpoczął pracę w 2001 roku.

Artur Lorkowski od 2006 roku jest zaangażowany w zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Doradzał Prezydentowi COP24 podczas szczytu klimatycznego UNFCCC w Katowicach w 2018 roku oraz pracował na rzecz Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ w 2019 roku.
Obecnie, jako Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzoruje pracę Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu, Departamentu Funduszy Zewnętrznych, Departamentu Ekomobilności, Departamentu Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji, Wydziału LIFE i Wydziału Innowacji oraz Zespołu Pomocy Publicznej.

Jerzy Buzek
Europoseł od 2004 r., przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Premier RP w latach 1997-2001. Od 2014 r. kieruje pracami Europejskiego Forum Energii.
Inicjator Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, dziś znanej pod szyldem Unii Energetycznej. W latach 2014-2019, kluczowych dla przygotowania legislacji w zakresie Unii Energetycznej, szefował w PE komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Jako europoseł był sprawozdawcą m.in. 7. Programu Ramowego, Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie Energii i Technologii (SET-Plan), rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu, rewizji dyrektywy gazowej czy raportu nt. przyśpieszania rozwoju innowacji energetycznych.


Pomysłodawca i sprawozdawca w komisji ITRE Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mającego od 2021 r. wspierać w procesie transformacji energetycznej mieszkańców unijnych regionów górniczych.
W 2016 r. umieszczony przez portal „Euractiv” w trójce kluczowych postaci europejskiej polityki energetycznej. W 2019 r. uznany przez „POLITICO” za jedną z najbardziej wpływowych osób unijnego rynku gazu. 3-krotny zdobywca prestiżowego tytuł “Europoseł roku” brukselskiego “The Parliament Magazine”, 2-krotnie uznany przez “Rzeczpospolitą” za najlepszego polskiego europosła.
Kawaler Orderu Orła Białego.

Paweł Lachman
Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. pełni funkcje koordynatora merytorycznego Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
Prowadzący w latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC).
Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. do końca 2020 r.
Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8. ). Jest autorem ponad 50 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

Paweł Wróbel
Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego.
Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Ekspert POBE ds. regulacji UE. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl. Autor wielu raportów i analiz z zakresu procesów tworzących ramy prawne transformacji energetycznej.

Bogdan Szymański
Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Wykładowca akademicki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. członek zarządu wydawnictwa GLOBEnergia.
Autor wielu kursów min „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” oraz szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych prowadzonych w ramach cyklu Solar+.
Autor wielu poradników, w tym książki “Instalacje fotowoltaiczne.


Marcin Gasiński
Absolwent Politechniki Warszawskiej, związany z branżą wentylacyjną od 1999  roku. Autor licznych publikacji i szkoleń. Uczestnik prac Komitetu Technicznego 317 w PKN i CEN/TC156 WG2. Członek Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. Specjalista ds. wymagań technicznych i energetycznych w Aereco Wentylacja sp. z o. o.

Marek Beśka
Od 2015 roku sprawuje stanowisko Business Developer Eastern Europe w firmie STO Sp. z o.o., producenta systemów elewacyjnych.
Równolegle od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe, instytucji zrzeszającej sprawdzonych producentów domów prefabrykowanych drewnianych oraz dostawców materiałów dedykowanych do tego typu budownictwa.
Poprzednio przez prawie 18 lat piastował wysokie stanowiska w szwedzkim koncernie Lindab Sp. z o.o. gdzie wprowadził i przebadał jako pierwszy w Europie, system lekkiego szkieletu stalowego.

Od ponad 12 lat związany z nowoczesnym budownictwem prefabrykowanym.
W ramach prowadzonych projektów ściśle współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.
Autor artykułów do Gazety Wyborczej oraz pism branżowych o tematyce budownictwa szkieletowego prefabrykowanego.
Wielokrotny prelegent, uczestnik i prowadzący w konferencjach, szkoleniach oraz seminariach dotyczących budownictwa prefabrykowanego.
Pasjonat nowoczesnego budownictwa szkieletowego.

Henryk Kwapisz
Jest dyrektorem ds. relacji instytucjonalnych w Saint-Gobain Polska. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach nowych aktów prawnych, przede wszystkim w zakresie efektywności energetycznej budynków i zrównoważonego budownictwa, m.in. komitecie ds. legislacji w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego, a także w Radzie Gospodarki o Obiegu Zamkniętego Konfederacji Lewiatan. Jest magistrem budownictwa, pracował w biurach projektów i na budowach, zdobywając doświadczenia praktyczne i uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i prowadzenia budów.

Zajmuje się analizą istniejącego prawa w zakresie budownictwa (głównie budynków) i jego wpływem na rozwój przemysłu w tym zakresie, prowadzi wiele szkoleń, występuje na konferencjach jako prelegent i panelista. Aktywnie wspiera działania zmierzające do popularyzowania zagadnień rozwoju zrównoważonego w polskiej architekturze i budownictwie. Współpracuje z wyższymi uczelniami w Polsce, promuje zagadnienia m.in. efektywności energetycznej. Brał udział w wykładach i warsztatach dla studentów architektury. Przez wiele lat przewodniczył jury w międzynarodowym konkursie studenckim MultiComfort House, poświęconym zrównoważonej urbanistyce i architekturze. Jest członkiem prezydiów kilku stowarzyszeń związanych z budownictwem. Jest członkiem komitetów technicznych PKN: KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków, KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie, KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej, KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa i KT 198 ds. Szkła. Jest autorem i współautorem ponad 60 poradników i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach z zakresu poprawy jakości budownictwa w Polsce.

Janusz Starościk
Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuły magistra inżyniera mechanika i magistra inżyniera budownictwa. Ponadto ukończył European University z siedzibą w Montreux/Szwajcaria gdzie uzyskał dyplom Executive MBA, oraz Informację i Zarządzanie Systemami Informacyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann , ACO Passavant oraz Robert BOSCH gdzie był country managerem dla marki Junkers. Obecnie jest prezesem zarządu Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), oraz współwłaścicielem firmy, zajmującej się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych.

W ramach realizowanych projektów, ściśle współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, specjalizując się w zagadnieniach energetyki odnawialnej i branży budowlanej. W tych dziedzinach jest niezależnym ekspertem szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise, dawniej OSEC z siedzibą w Szwajcarii. Równocześnie, jako Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz członek grupy eksperckiej szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise, dawniej OSEC aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach propagujących efektywność energetyczną budynków i stosowanie energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych do zasilania budynków.
Współpracuje w tym zakresie z jednostkami administracyjnymi oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi w Polsce i za granicą. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań dotyczących tych zagadnień w Polsce i za granicą.
Jest także inicjatorem szeregu stanowisk w sprawie rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce kierowanych do władz w tym stworzenie osobnego aktu prawnego mającego wspierać wytwarzanie ciepła z OZE., oraz szerokiej współpracy organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz energetyki Odnawialnej ponad podziałami, w celu zwiększenia skuteczności Środowiska na rzecz Rozwoju OZE. Jest także członkiem Polskiej Rady Koordynacyjne OZE. Należy podkreślić, że działając aktywnie na rzecz rozwoju OZE w Polsce, nie jest sam bezpośrednio związany biznesowo z tą branżą.
Jako współtwórca programu „Dobre Klimaty” emitowanego na ogólnopolskim kanale TVN METEO, działa na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat energoooszczedności budynków oraz stosowania rozproszonych źródeł energii opartych o OZE wśród zwykłych obywateli.

Tomasz Boruc
Obecnie dyrektor zarządzający w związkach pracodawców: ZHI Związek Hurtowni Instalacyjno-Grzewczych oraz SHE – Hurtowni Elektrotechniki oraz ETIM Polska – organizacją powołaną dla wdrożenia klasyfikacji wyrobów w branżach elektrotechniki i instalacyjno-grzewczej. Poprzednio: 2006-2016 Prezes Onninen Polska; 2000-2005 Dyrektor Generalny KWH Pipe (obecnie Uponor Infra). Wcześniej min Danfoss, Gullfiber-Isover Saint-Gobain i in. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz programu MBA Uniwersytetu Warszawskiego & University of Illinois at Urbana Champaign, kilku programów menedżerskich w Harvard Business School. Związany ze Studium Europy Wschodniej UW. W 2012 roku podczas studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN zainteresował się badaniem kapitału społecznego oraz zjawiska zaufania w biznesie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat wartości ekonomicznej zaufania w przedsiębiorstwie.

Anna Bogdan
Dr hab. inż. Anna Bogdan – profesor uczelni, prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, delegat Polski w Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA), członek CEN TC 156 Ventilation for buildings; WG 18 Ventilation for hospitals, PKN KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji oraz The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

Specjalizuje się w wentylacji i klimatyzacji, w szczególności: wymianie ciepła i masy między człowiekiem a otoczeniem, wpływie człowieka na parametry środowiska wewnętrznego, analizie warunków środowiska wewnętrznego pod kątem komfortu użytkowników i zużycia energii przez budynek, termofizjologii człowieka z uwzględnieniem zmienności osobniczej oraz opracowywaniu nowych koncepcji zaawansowanych i aktywnych elementów budowlanych, indywidualnych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz systemów indywidualnego sterowania parametrami środowiska wewnętrznego w budynkach.

Joanna Rucińska
Dr inż. Joanna Rucińska pracuje na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A  jako Starszy Specjalista ds. Analiz Energetycznych.
Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie również ukończyłam studia doktoranckie i uzyskałam tytuł doktora nauk technicznych. Jestem absolwentem studiów podyplomowych „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Posiadane wykształcenie jak i dodatkowe kursy są podstawą do wykonywania symulacji i analiz energetycznych budynków oraz ich systemów, analiz emisji zanieczyszczeń do środowiska, analiz ekonomicznych oraz koncepcji modernizacji. W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.