Podpisano rozszerzenie Sygnatariuszy POBE

W trakcie czwartej edycji Kongresu Trendy Energetyczne Porozumie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) rozszerzyło się o  kolejne organizacje. 17 listopada 2021 roku w Krakowie odbyło się oficjalne rozszerzenie porozumienia. Paweł Lachman, koordynator POBE, podkreślił, że przed organizacjami stoi wiele wyzwań w dobie powszechnej modernizacji sektora budownictwa w Polsce.

POBE to porozumienie czołowych stowarzyszeń branżowych w Polsce, związanych z efektywnością energetyczną i techniką około-budynkową. Inauguracja porozumienia miała miejsca 22 listopada 2018 roku podczas pierwszej edycji Kongresu Trendy Energetyczne. Stowarzyszenia będące sygnatariuszami POBE zobowiązały się wtedy do współpracy w zakresie efektywności energetycznej. POBE jest wydawcą raportów i poradników w zakresie wdrażania transformacji w sektorze budownictwa. Przedstawiciele porozumienia uczestniczą także w konsultacjach publicznych kluczowych regulacji.

Partnerstwo jest realizowane poprzez m.in. działania na rzecz rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce, wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”, realizację celów OZE i efektywności energetycznej w Polsce do 2030 roku oraz wdrażanie znowelizowanych dyrektyw unijnych w Polsce.

List o rozszerzeniu porozumienia, 17 listopada 2021 roku podpisali przedstawiciele organizacji, będących jednocześnie stronami POBE. Są to:

 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI)
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV)
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW)
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
 • Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)

POBE jest wydawcą branżowych opracowań i poradników na temat regulacji i wdrażania technologii na rzecz efektywności energetycznej. Wśród wydanych poradników znalazły się: Pakiet Fit for 55% – najważniejsze zmiany dla sektora budownictwa, Taksonomia zrównoważonego finansowania, Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna oraz Poradnik „Dom bez Rachunków”. POBE jest też organizatorem webinarów eksperckich dla sektora związanego z efektywnością energetyczną.

POBE: Przed nami wiele wyzwań

Koordynator POBE Paweł Lachman wyjaśnił podczas debaty na Kongresie Trendy Energetyczne, że przed organizacjami stoi wiele wyzwań.

POBE zrzesza różne organizacje np. producentów izolacji cieplnych, przedstawicieli firm projektowych, instalacyjnych czy np. producentów wentylacji. Myślę, że potężnym wyzwaniem dla całej branży będzie znaczące zwiększenie aktywności tej branży. Jeżeli mówiliśmy o zwiększeniu liczby instalatorów, to musimy też zwiększyć liczbę firm, które będą wykonywać termomodernizację w budynkach. Być może nawet kilkukrotnie, bo zwiększy się znacząco tempo renowacji, podobnie jak w przypadku instalacji wentylacyjnych – komentuje Lachman.

Dodał, że przed POBE stoi potężne zadanie przeprowadzenia branży przez najbliższe lata transformacji.