Związek Polskie Okna i Drzwi nowym członkiem POBE

24 maja 2023 r., w dniu rozpoczęcia XIII kongresu POID w Warszawie Paweł Lachman – koordynator POBE ogłosił, że Związek Polskie Okna i Drzwi POID stał się 13-stym członkiem POBE Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej.

POID zrzesza ponad 100 podmiotów, wśród których są pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo inne podmioty bezpośrednio związane z branżą budowlaną.

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE powstało w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli Polski a także jakość środowiska naturalnego. POBE zostało stworzone w celu współpracy organizacji branżowych, zwracających uwagę na społeczne znaczenie działań związanych z likwidacją niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce, ale również na wyzwania związane z koniecznością wdrażania ambitnej polityki klimatycznej w Polsce.

Od maja 2023 r. w POBE zrzeszonych jest 13 organizacji branżowych:

 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 • Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI)
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF)
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG)
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW)
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
 • Związek Polskie Okna i Drzwi
 • Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)

Organizacje branżowe działające w ramach POBE, przykładają wyjątkową wagę do efektywnej realizacji programu „Czyste Powietrze”, jak również do innych inicjatyw, które przyczyniają się do poprawy jakości środowiska wewnętrznego w budynkach i jednocześnie redukują zużycie energii. POBE podkreśla, że sukces tych programów będzie miał istotne konsekwencje dla wszystkich obszarów związanych z budownictwem, ogrzewnictwem, ciepłownictwem oraz ich przyszłym procesem elektryfikacji. Te działania staną się kluczowe dla gospodarczego rozwoju Polski w najbliższej przyszłości.

Organizacje skupione w POBE, w pełni świadome wyzwań, jakie stoją przed Polską w kontekście realizacji nowych unijnych celów klimatycznych na 2030 i 2050 rok, zwracają uwagę na długoterminowe perspektywy naszego kraju. Deklarują swoje pełne zaangażowanie i wsparcie dla działań prowadzonych przez Państwo Polskie. Zdecydowane są na współpracę w zakresie programów wsparcia „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło” oraz wdrażanie zmienionych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz zielonego budownictwa. POBE jest również otwarte na współpracę przy innych inicjatywach administracji państwowej i publicznej. Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE zdaje sobie sprawę, że tylko poprzez efektywną współpracę różnych środowisk, możliwe będzie osiągnięcie najważniejszych i długoterminowych celów Polski w zakresie efektywności energetycznej oraz realizacji założeń tego porozumienia przez jego sygnatariuszy.