Webinaria NFOŚiGW i POBE: Program „Nowa Energia” i taksonomia w efektywności energetycznej budynków

Na spotkanie dla przedsiębiorców działających w obszarze efektywnych energetycznie budynków zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej. Tematami webinarium 24 marca lub 14 kwietnia (termin do wyboru) będą: program „Nowa Energia” i taksonomia w efektywności energetycznej budynków.

Rejestrować można się już dziś wybierając jeden z dwóch terminów:

 • 24.03.2021 r., godz. 9.00-12.00
 • 14.04.2021 r., godz. 9.00-12.00
Program webinarium:
 • 09:00-10:15 – Część NFOŚiGW: prezentacja “Program „Nowa Energia”, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego „plusenergetycznych budynków” oraz zasad aplikowania o dofinansowanie.” Po prezentacji sesja pytań i odpowiedzi.
 • 10:15-10:30 Przerwa
 • 10:30-12:00 Część POBE: 2 prezentacje pt.
  “Europejski Zielony Ład a zrównoważone finansowanie UE.”
  “Taksonomia zrównoważonego finasowania. Obszar efektywności energetycznej budynków.” Po prezentacjach sesja pytań i odpowiedzi.

Program „Nowa Energia” i budynki plusenergetyczne (NFOŚiGW)

W trakcie pierwszej części warsztatów, eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliżą producentom działającym w obszarze efektywności energetycznej program „Nowa Energia”, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego „plusenergetycznych budynków” oraz zasad aplikowania o dofinansowanie.

Program „Nowa Energia” jest ukierunkowany na wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych, a jego budżet wynosi 2,5 mld zł. Nabory wniosków o dofinansowanie będą sukcesywnie ogłaszane w 2021 r. i będą dotyczyły sześciu obszarów tematycznych:

 1. Plusenergetycznych budynków,
 2. Inteligentnych miast energii,
 3. Wielopaliwowych bloków z magazynami ciepła lub chłodu,
 4. Produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru,
 5. Stabilnych, bezemisyjnych źródeł energii,
 6. Samowystarczalnych klastrów energetycznych.

Aktualnie prowadzony jest już pierwszy nabór wniosków dla innowacji w dziedzinie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru.

Z kolei nabór wniosków o dofinansowanie dotyczący wdrożenia innowacji w obszarze „Plusenergetycznych budynków” rozpocznie się 1 czerwca 2021 r.

Budżet do rozdysponowania wśród przedsiębiorców w tym obszarze wyniesie ok. 500 mln zł. W jego ramach dostępne będą pożyczki udzielane na warunkach rynkowych lub preferencyjnych z dodatkowymi zachętami finansowymi, np. premią innowacyjną w wysokości do 20% wartości pożyczki oraz możliwością umorzenia do 25% pożyczki.

Nabór będzie przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wdrożyć zaawansowane technologie w zakresie budowy obiektów plusenergetycznych, zapewniających również samowystarczalność pod względem wodno-kanalizacyjnym oraz tzw. inteligencję budynku. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski dotyczące innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania lub akumulowania ciepła i chłodu, energooszczędnej eksploatacji budynków, inteligentnych systemów zarządzania i automatyki (również w zabytkowych budynkach), magazynowania energii elektrycznej, systemów mikrogeneracyjnych, ogniw fotowoltaicznych oraz produkcji materiałów, w tym wydruków w technologii 3D. Katalog przykładów innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w program nie jest ograniczony, ponieważ jednym z celów NFOŚiGW jest wdrożenie również takich rozwiązań, które do tej pory nie miały szans na realizację, a mogą znacząco przyczynić się do osiągnięcia wskaźników charakterystycznych dla plusenergetycznych budynków.

Taksonomia zrównoważonego finansowania (POBE)

W drugiej części webinarium eksperci Porozumienia Branżowego przedstawią znaczenie taksonomii w działaniu przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów efektywności energetycznej budynków.

Jest to szczególnie istotne zagadnienie w kontekście nadchodzącej unijnej „fali renowacji” budynków, której towarzyszą istotne zmiany prawa oraz zmiany zasad finansowania inwestycji, związane z większością podmiotów sektora finansowego, w tym banków i funduszy UE. Najważniejsze zmiany nastąpią jednak w 2022 r., kiedy zacznie obowiązywać tzw. taksonomia zrównoważonego finansowania. Jest to nowy unijny system jednolitej klasyfikacji działań gospodarczych pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego środowiska.

Sektor budynków – w tym m.in. technologie grzewcze, wentylacyjne, standardy dot. stolarki okiennej i izolacji cieplnej itd. – jest jednym z tych obszarów, które są szczegółowo opisane przez taksonomię. Celem taksonomii zrównoważonego finansowania jest wspieranie – przede wszystkim poprzez dostęp do atrakcyjnych form finansowania – tych działalności, które pomagają realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu. Taksonomia wyznacza bardzo szczegółowo kryteria dla poszczególnych działalności gospodarczych. W ten sposób definiuje, które technologie i inwestycje będą uznawane przez sektor finansowy za najbardziej pożądane, jednocześnie określając co jest, a co nie jest zieloną inwestycją.

Na webinarium organizowane we współpracy NFOŚiGW oraz POBE „Program “Nowa Energia” i taksonomia zrównoważonego finansowania”, można zapisać się w wybierając jeden z dwóch terminów.

 • 24.03.2021 r., godz. 9.00-12.00
 • 14.04.2021 r., godz. 9.00-12.00

Zainteresowani udziałem w wydarzeniu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na wydarzenie zakończona.