Stanowisko POBE skierowane do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie nowelizacji ustawy o prawie energetycznym i odnawialnych źródłach energii.

Umożliwienie polskim gospodarstwom domowym produkcji własnej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej dało możliwość uniezależnienia się od szybko rosnących cen prądu. Poczucie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście finansowym stało się impulsem także do inwestycji w inne technologie, a szczególnie pompy ciepła.

Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii wspierają efektywność energetyczną w budynkach i realizację celów klimatycznych naszego kraju. System rozliczenia prosumentów w bilansach rocznych zwany potocznie opustem stał się fundamentem rozwoju polskiej energetyki prosumenckiej, gospodarki, a także istotnym wsparciem dla programu Czyste Powietrze.

Organizacje zrzeszone w Porozumieniu Branżowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE postulują utrzymanie obecnego systemu rozliczania prosumentów do dnia 31 grudnia 2023 roku zamiast zaproponowanego w projekcie ustawy 31 grudnia 2021 roku. Brak odpowiednio długiego okresu przejściowego niesie za sobą szereg zagrożeń i wiele negatywnych konsekwencji dla rynku energetyki prosumenckiej. Najważniejszymi z nich są: nadmierny popyt na montaż mikroinstalacji w roku 2021 oraz krach rynku fotowoltaicznego w 2022 roku. To możliwa redukcja dziesiątek tysięcy miejsc pracy, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz problemy dla polskich producentów zaangażowanych w lokalny łańcuch dostaw. Brak okresu przejściowego podważa zaufanie przyszłych prosumentów oraz beneficjentów programu Czyste Powietrze do technologii, jak i do twórców prawa.

Wydłużenie okresu przejściowego zapewni odpowiedni czas dla przygotowania się rynku do zmian oraz wypracowania odpowiednich rozwiązań szczegółowych dotyczących nowego systemu.

Stanowisko podpisały organizacje zrzeszone w Porozumieniu Branżowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE:

 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
 • Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)