POBE na Trendach Budowlanych 2022

W połowie listopada w Krakowie miało miejsce wydarzenie Trendy Budowlane 2022. Na tę okoliczność blisko 40 prelegentów prezentowało zebranym na miejscu oraz tym oglądającym transmisje online, jakie zmiany obecnie zachodzą w budownictwie. Równolegle w tym samym obiekcie i w tym samym czasie odbywała się już 5. edycja Kongresu Trendy Energetyczne 2022. W sumie obie imprezy dotarły ze swoim przekazem bezpośrednio do blisko 1900 osób.

Trendy Budowlane 2022 to wydarzenie gdzie, zaproszeni goście w randze ministrów, osoby decyzyjne w różnego rodzaju organizacjach oraz eksperci tworzący nowe regulacje prawne, przez dwa dni biorą udział w prezentacjach, dyskusjach, panelach tematycznych dotyczących tego wszystkiego co będzie miało wpływ na budownictwo. Prelegentami byli najwybitniejsi specjaliści w swoich dziedzinach, osoby, które już dziś dostrzegają kierunki zmian branży budowlanej.

Na naszych oczach dokonuje się ogromny przełom w budownictwie. Wzrost cen energii, wymogi środowiskowe, wymogi związane z efektywnością energetyczną oraz nowe regulacje techniczne wymuszają na nas już teraz szereg zmian.  Trendy Budowlane 2022 miały odpowiedzieć na pytanie w jakim kierunku zmierza budownictwo i w jakim sposób rozwijają się technologie na tym rynku. Trendy Budowlane skierowane są do projektantów, architektów, inżynierów, osób na co dzień zajmujących się projektowaniem i nadzorem obiektów budowlanych. Celem tego wydarzenia jest objaśnienie zmian jakie obecnie zachodzą w branży budowlanej i w myśleniu o procesie projektowania, budowy i modernizacji.

“Gdzie jest i dokąd zmierza budownictwo?” Tak została zatytułowana pierwsza część konferencji. 

Co będzie standardem w projektowaniu budynków?

Kolejnym punktem programu Trendy Budowlane 2022 była debata zatytułowana „Budownictwo zeroemisyjne, niemal zeroenergetyczne, autonomiczne – co będzie standardem w projektowaniu budynków?”. 

Uczestnicy debaty odnieśli się do kwestii standardu energetycznego budynku, w jakim kierunku będą podążały przepisy w tym zakresie. Ponadto rozmowa dotyczyła również kwestii samych umiejętności projektowania nowoczesnych budynków oraz tego czy zawód projektanta, inżyniera jest przygotowane na zachodzące w budownictwie zmiany.

Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych

„Nowa koncepcja tworzenia materiałów budowlanych, czyli dekarbonizacja w praktyce” to tytuł kolejnej debaty. W tej części pytania prowadzącego debatę Jarosław Guzala dotyczyły między innymi tego jak zmieniają się technologie i materiały budowlane oraz jak zmieniają się kryteria projektowania obiektów budowlanych.

Co dalej w budownictwie? 

Co czeka polskie budownictwo? Jak pokonać lub przetrwać kryzys na rynku? Na te pytania odpowiadali uczestnicy kolejnej debaty. We wspólnej dyskusji dokonali oni prognozy jak może się zachować rynek budowlany w najbliższych miesiącach i latach. Zdefiniowali również czynniki, które mogą być sprzyjające dla branży budowlanej w krótkiej perspektywie. Zebrani wskazywali na rolę termomodernizacji dla budownictwa w kontekście sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej.

„Ślad węglowy operacyjny i wbudowany w teorii i praktyce. Aktualny stan wiedzy”  to kolejna prezentacja. W tym wystąpieniu autor w skondensowany sposób przedstawił wszystko to, co się dzieje wokół współczesnych wymagań środowiskowych względem wyrobów i obiektów budowlanych.

Był to doskonały wstęp do kolejnej dyskusji „Współczesna wizja projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowlanych” to tytuł tej rozmowy, która dotyczyła obecnej sytuacji na rynku w kontekście na przykład obliczania śladu węglowego oraz w kontekście działalności uczestników rynku budowlanego, którzy coraz częściej dostrzegają potrzeby w tym zakresie. Ponadto zaprezentowano kwestie szacowania śladu węglowego budynków oraz zaprezentowała informacje w zakresie dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 a także wymogi środowiskowe stawiane współczesnym materiałom budowlanym.

Głos stowarzyszeń branżowych – wyzwania dla budownictwa

Kolejny punkt programu Trendów Budowlanych 2022 to Panel POBE zatytułowany; „Zmiany w Dyrektywie EPBD – nowe wyzwanie dla budownictwa”. Uczestnikami tego byli Bogdan Atanasiu (Komisja Europejska), Tomasz Gałązka (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej) oraz Paweł Wróbel (Gate Brussels). W trakcie tej rozmowy poruszano kwestie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), które planowane jest wprowadzenie zarówno w zakresie państw Unii Europejskiej jak i Polski, która w tym zakresie ma jeszcze wcześniejsze zobowiązania. W trakcie rozmowy poruszano kwestie skutków tych regulacji dla rynku budowlanego chociażby w kontekście wprowadzenia klas energetycznych dla budynków nowych i modernizowanych.

Prefabrykacja i budynki modułowe

W trakcie tego wydarzenia nie mogło zabraknąć tematyki związanej z prefabrykacją i budownictwem modułowym. Jest to ewidentnie coraz bardziej widoczny trend w budownictwie. 

Zaprezentowano „Rozwiązania technologiczne stosowane w prefabrykacji budynków. Przegląd oferty rynkowej i możliwości produkcyjne”. To wystąpienie stanowiło idealne wprowadzenie do debaty „Lekkie (prefabrykowane) budownictwo szkieletowe”. Dyskusja prowadzona w ramach tej części obrad dotyczyła perspektyw tej dziedziny i barier w rozwoju tych technologii w Polsce.

Wieczór branżowy i uroczysta gala „TRENDERY 2022”

Jak co roku, pierwszy dzień Trendów zwieńczyła uroczysta gala. Podczas bankietu zostały wyróżnione ważne firmy osobowości z branży energetycznej w ramach Kongresu Trendy Energetyczne 2022. Po raz pierwszy przy okazji Trendów Budowlanych przyznano nagrodę Trender. Jest to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce i budownictwie, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Podczas tegorocznej edycji Trendów Budowlanych jako pierwszy Trendera w dziedzinie budownictwa otrzymał dr hab inż. Michał Piasecki z Instytutu Techniki Budowlanej. Nagrodzony, to wieloletni propagator idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Pomysłodawca i twórca wdrożeń w zakresie krajowego systemu i deklaracji środowiskowych EPD dla wyrobów budowlanych. Zasłużony w tworzeniu wielokryterialnego systemu oceny środowiskowej budynków. Z ramienia Trendów Energetycznych tytuł TRENDERA powędrował do Jarosława Kotyzy, z Centrum “Miękinia” WGGIOŚ AGH oraz do Joanny Maćkowiak-Pandery – prezeski Forum Energii.

Kongres Trendy Energetyczne ma już pięcioletnią historię. Dokładnie pięć lat temu organizatorzy tego wydarzenia wyróżnili firmy, które wówczas budowały markę tej inicjatywy. Wpisując się w tę tradycję przy okazji Trendów Budowlanych 2022 wręczono firmom Partnerom tytuł marki Trendów Budowlanych, który otrzymały takie firmy jak: Balex Metal, Bolix, Rockwool, Grupa Saint-Gobain, Grupa Selena oraz Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Drugi dzień Trendów Budowlanych 2022

Drugi dzień Trendów Budowlanych 2022 zainaugurowała prezentacja „Projektowanie modernizacji obiektów budowlanych”. Następnie przedstawione zostały grzechy polskiej termomodernizacji wskazując jakie popełniamy błędu w trakcie wykonywania termomodernizacji. Oba tematy wpisywały się w ideę wydarzenia Trendy Budowlane 2022, w ramach którego wiele zagadnień dotyczyło właśnie kwestii związanych z modernizacją starego budownictwa.

Termomodernizacja.pl pyta o termomodernizację

Kolejny ważny moment wydarzenia to „Debata portalu termomodernizacja.pl – jak modernizować efektywnie?” Do tego spotkania zostali zaproszeni: Paweł Mirowski (Pełnomocnik Prezesa RM ds. Programu „Czyste Powietrze” i Efektywności Energetycznej Budynków), Ludomir Duda (ekspert niskoemisyjnej gospodarki komunalnej), Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej). Debatę poprowadził Jarosław Guzal (termomodernizacja.pl), który swoje pytania do gości spotkania kierował w kontekście tego, co nas czeka w zakresie termomodernizacji ale i również w kontekście możliwość od strony projektowej i wykonawczej. Dyskusja dotyczyła również naszych zdolności wykonywania kompleksowej, głębokiej termomodernizacji od strony systemowej i w zakresie samego przygotowania tego typu inwestycji.

Termomodernizacja – obowiązkowy, pierwszy krok do poprawy efektywności energetycznej budynku” to kolejna prezentacja. Prawdziwym zwieńczeniem tej sesji poświęconej modernizacjom w budownictwie było wystąpienie zatytułowane „Technologia „ocieplenie na ocieplenie” czyli jak ocieplić ocieplony budynek?”

Debata o dachach, wentylacji i akustyce

W dalszej części Trendów Budowlanych 2022 zajęto się tematyką związaną z dachami, W tej części wydarzenia odbyła się debata „Dachy strome, dachy płaskie i ich rola w budownictwie zeroemisyjnym”.

Następnie przedstawione zostały współczesne rozwiązania w zakresie elewacji wentylowanej czyli przegląd tego wszystkiego czego możemy dziś wymagać od tego typu rozwiązań również z uwagi na zmiany jakie zachodzą w budownictwie.

W trakcie debaty „Najnowsze rozwiązania materiałowe stosowane w budownictwie. Dokąd zmierzają technologie stosowane w budownictwie?” goście zajęli się przeglądem obecnych trendów w tym zakresie. Rozmówcy wskazali na zmiany w postrzeganiu materiałów budowlanych, na ich cechy i nowoczesne sposoby aplikacji. 

Ostatnią sesję Trendów Budowlanych 2022 rozpoczęło wystąpienie „Rola wentylacji i akustyki w kształtowaniu komfortu i mikroklimatu w pomieszczeniach”. Następnie wystąpił Paweł Lachman (Prezes zarządu Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Koordynator POBE, Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej) prezentując „Wpływ najnowszej analizy w zakresie typowych lat meteorologicznych na kwestie związane z projektowaniem budynków”. Prawdziwym finałem dwóch dni Trendów Budowlanych była debata „Jak zapewnić sobie odpowiednią ciszę i mikroklimat w domu i biurze”? Uczestnicy debaty dokonali analizy tego wszystkiego czego możemy realnie wymagać aby móc zapewnić sobie odpowiedni mikroklimat w zakresie akustyki i wentylacji. Przy tej okazji wspominano o barierach z tym związanych.

Partnerzy Trendów Budowlanych 2022

Trendy Budowlane 2022 to ponad 10 godzin wystąpień, rozmów, debat prowadzonych na najwyższym poziomie. Tematyka omówiona w ciągu dwóch dni stanowi wiedzę o tym co się zmienia w budownictwie i jaką przyszłość tego sektora należy już dziś poważnie rozważać. Jednym z Partnerów wydarzenia było Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE.

Trendy Budowlane 2022 i pierwsza edycja tego wydarzenia była bardzo udana. Dobre opinie od uczestników świadczą o tym, że jest potrzeba mówienia o tym jak się rozwija budownictwo. Grubo ponad 100 osób i blisko 700 przy swoich ekranach w dniach 15-16 listopada 2022 w odczuciu organizatora wydarzenia – wydawnictwa Globenergia, otrzymało bardzo dobrze skrojoną dawkę wiedzy o trendach w budownictwie, które w obecnych czasach podlega wielu dość znacznym przemianom.