COW: Wystąpienie Timothy Goodsona z Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Podczas IV Kongres Trendy Energetyczne w 12021 r. jednym z prelegentów był Timothy Goodson, specjalista w zakresie budynków w zespole ds. globalnych perspektyw energetycznych w Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który w swojej prezentacji podzielił się z uczestnikami kluczowymi ustaleniami raportu „Zero netto do 2050 r.”.

Fot. Pixaby

Celem raportu „Zero netto do 2050 r.” było nakreślenie mapy drogową dla globalnego sektora energetycznego, służącej osiągnięciu zero netto emisji CO2 do 2050 ale przede wszystkim potwierdzenie, że ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia poprzez osiągnięcie zerowej emisji netto CO2 z sektora energetycznego w 2050 r. jest możliwe. Jak podkreślił prelegent bezpośrednie emisje z sektora budownictwa muszą ulec redukcji o 40 procent, z pra-wie trzech gigaton dzisiaj do niecałych dwóch gigaton do 2030 r. i o ponad 95 procent w latach 2020-2050, pomimo, że w nadchodzących dziesięcioleciach zapotrzebowanie na usługi energetyczne i budynki będzie szybko rosnąć i oczekuje się, że wielkość powierzchni użytkowych w sektorze budynków na całym świecie wzrośnie o 75 procent w latach 2020-2050 a 80 procent wzrostu tej powierzchni przypadnie na rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się.

Jak można zatem osiągnąć ten cel? Prelegent skupił się na konieczności zmian w zakresie regulacji prawnych, zwiększenia tempa modernizacji istniejących już obiektów, rozwoju technologii pomp ciepła jako głównych źródeł ciepła, ale również poszukiwania innych rozwiązań niskoemisyjnych, wskazując je jako najefektywniejsze rozwiązania umożliwiające realizacje wyznaczonych celów w wyznaczonym czasie.

Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji dostępnej pod adresem https://youtu.be/CcCqhWUvBiE


Raport IEA Net Zero by 2050 w wersji polskiej jest już opublikowany na stronie IEA: kliknij TUTAJ aby pobrać raport.


Artykuł został opublikowany w specjalnym numerze Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja z lutego 2022. Wydanie poświęcone jest POBE oraz trzem kluczowym dokumentom, które są związane z kwestią termomodernizacji i dekarbonizacji budynków.

Zapraszamy do lektury. Kliknij i pobierz numer w PDF TUTAJ. Artykuł na stronie 25.