Zapraszamy na warsztaty 10.06.2021 r. pt. „Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem nowego europejskiego Bauhausu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem nowego europejskiego Bauhausu”, które odbędą się 10 czerwca 2021 r. godz. 10:00 w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki.Ekspertem webinaru będzie Szymon Liszka, prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM.

POBE obejmuje patronat nad XVI Forum Nowej Gospodarki.

Aby wziąć udział, osoby chętne wcześniej niezarejestrowane, powinny wypełnić: FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Budowa budynków energooszczędnych oraz przyspieszona termomodernizacja budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych to najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Jej bezpośrednim efektem jest zapewnienie komfortu cieplnego, zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz czystsze powietrze, co przekłada się na poprawę jakości życia w danym miejscu. Jest to także istotny czynnik ograniczania ryzyka ubóstwa energetycznego. Inwestycje w obszarze efektywności energetycznej budynków mają duży potencjał, by łagodzić spowolnienie notowane przez sektor budownictwa wywołane pandemią COVID-19.

60-minutowy warsztat online będzie składać się z wykładu oraz dyskusji w formule pytań i odpowiedzi. W efekcie warsztatu wypracowane zostaną rekomendacje dotyczące zmian i rozwoju innowacji w sektorze energetyki w województwie śląskim.

Wydarzenia XVI Forum Nowej Gospodarki organizowane są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/ForumNowejGospodarki

Aby wziąć udział, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zapraszamy!