POBE postuluje wdrożenie bilansowania 1:1 za energię do końca 2025

Apel Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii ws. propozycji wdrożenia systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1

 • 11 branżowych organizacji pozarządowych zrzeszonych w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE postuluje wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1 z obowiązywaniem tego systemu nie do końca 2023 r, a przynajmniej do końca 2025 roku
 • Proponowany system rozliczania prosumentów jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany oraz sprawiedliwy społecznie. Wsparcie rozwoju instalacji prosumenckich to wsparcie oczekiwań milionów Polaków
 • Według POBE proponowany system jest zgodny z dyrektywą RED II a zapisane w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybucji na prosumentów zgodne jest z dyrektywą rynkową.
Fot. Pixapay

Rozwój instalacji prosumenckich OZE, oprócz zagadnień izolacyjności, wentylacji oraz ogrzewania to fundament rozwoju efektywności energetycznej budynków. To przyczynek do poprawy jakości powietrza oraz realizacja wielkiego społecznego zapotrzebowanie posiadania własnych źródeł energii, których ekonomikę jesteśmy w stanie przewidzieć. Warto zwrócić uwagę na to, że tak dynamiczny rozwój sektora energetyki prosumenckiej nie byłby możliwy bez sprzyjającego otoczenia prawnego, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Ważnym jest, by zmiany w ustawach o Odnawialnych Źródłach Energii i prawie energetycznym wspierały rozwój instalacji prosumenckich w Polsce.

Organizacje zrzeszone w Porozumieniu Branżowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE z zainteresowaniem przyjmują propozycje złożone 2 lipca 2021 w poselskim projekcie zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje propozycja nowego modelu tzw. systemu opustów wprowadzająca bilansowanie energii wyprodukowanej i pobranej w stosunku 1:1 z pokrywaniem opłat dystrybucyjnych przez prosumentów. Zaproponowany model zapewni wiele korzyści. Jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany w rozliczaniu, a zarazem sprawiedliwy społecznie, gdyż równoważy koszty pomiędzy energią wyprodukowaną, a pobraną. Zaproponowane rozwiązanie ma szansę zapewnić dokładne dopasowanie mocy instalacji do zapotrzebowania, zapobiegając przewymiarowaniu mikro-instalacji OZE. Jest to również zrównoważone ekonomicznie rozwiązanie, gdzie pokrycie opłat dystrybucyjnych przez użytkowników nie generuje dodatkowych kosztów dla spółek obrotu.

Jak podaje POBE wsparcie instalacji prosumenckich to wsparcie oczekiwań milionów Polaków zainteresowanych inwestycją w źródła OZE, to także wsparcie dla rozwoju krajowego przemysłu i gospodarki.

Oficjalne stanowisko Porozumienia Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej zostało skierowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. POBE postuluje w nim wdrożenie systemu opustów z rozliczaniem energii 1:1 z wydłużeniem obowiązywania tego systemu przynajmniej do końca 2025 roku. Wg POBE proponowany system jest zgodny z dyrektywą RED II, a zapisane w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybucji na prosumentów zgodne jest z dyrektywą rynkową. Jednocześnie POBE deklaruje chęć włączenia się w dopracowanie propozycji systemu rozliczeń instalacji prosumenckich.

Stanowisko przedstawiły organizacje zrzeszone w Porozumieniu Branżowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE:

 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
 • Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji
 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)