Kalkulator kosztów ogrzewania budynków POBE – IV kwartał 2022 roku – informacja prasowa

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, będące koalicją 12 organizacji branżowych skupionych wokół efektywności energetycznej budynków, kontynuuje w IV kwartale 2022 r. publikację przedstawiającą aktualne koszty ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ogrzewania różnych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej. POBE planuje w połowie grudnia 2022 publikacje prognozy kosztów ogrzewania budynków w 2023 r.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kalkulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwarty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).

W ciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala wzrostów cen paliw była różna, jednak szczególnie duża w przypadku drewno opałowe. Jak wskazują Polski Alarm Smogowy w raporcie z listopada 2022 przygotowanym przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM od sierpnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego wzrosła o 1%, peletu o 14%, a drewna aż o 83%. 

W obliczeniach kosztów ogrzewania tzw. ekogroszkiem założono cenę 1 tony „ekogroszku” jako średnią arytmetyczną z cen pozyskanych w badaniu Polskiego Alarmu Smogowego na prywatnych składach węgla i cen węgla na składach samorządowych składach węgla (2000 zł/ tonę)

W tej informacji przedstawione zostały aktualne kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w czterech typowych budynkach jednorodzinnych w IV kwartale 2022 r.:

  • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego programu „Moje Ciepło”, tj.  EU ok. 40 kWh/(m2rok), czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obowiązujące wymagania w warunkach technicznych, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
  • Nowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, który spełnia standardy aktualnych warunków technicznych WT 2021 tj.  EU ok. 55 kWh/(m2rok), czyli aktualnych wymogów, którym podlegają budynki od stycznia 2021 r. W obliczeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
  • Istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 poddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kWh/m2rok (standard WT 2017), z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
  • Budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2 niepoddanego termomodernizacji do poziomu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 170 kWh/m2rok, z typowym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.

Rys. 1. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2 w standardzie programu „Moje Ciepło” wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 2. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku (wykonanego w standardzie WT 2021 – EU 55 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 3. Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 – EU 80 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Rys. 4. Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku (z brakiem lub niewielką izolacją termiczną – EU 170 kWh/m2rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Arkusz kalkulacyjny w wersji open source jest dostępny na stronie internetowej http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/